لینک های دسترسی

Breaking News

مسیرغیرقانونی رفتن به اروپا،هنوزقربانی میگیرد


دریک روز یازده تن که بیشترآنان را کودکان خورد سال تشکیل میداد، زمانی هلاک شدند که یک قایق پر جمعیت دیگردرآب های سواحل یونان غرق شد.

دریک رویداد غم انگیز به روز جمعه، کشتی کوچک حامل پناهجویان د نزدیک یکی از جزایر یونان، غرق شد که تعدادی از سرنشینان آن، افغانها بودند. کسانی که از این حادثۀ هولناک جان به سلامت برده اند، صحنه های دلخراش ِ از دست دادن عزیزان شان را بازگو نمودند.

اسماعیل گل جوان پناهجوی افغان صحنه غرق شدن قایق شان شان را صحنه فلم تایتانیک خوانده گفت پنج دقیقه قبل از واژگون شدن کشتی شان همه سرنشینان گریه میکردند.

یک قایقران و نجات دهندۀ محل گفت که او شاهد مادری بوده که کودکش را درآغوش داشت و ممکن مرده بود. او برای نجات جان وتلاش رساندن خود به گارد ساحلی ، طفل خود را درمیان آب رها کردکه برایش غیر قابل باوربود.

مارکو پروکاچینی، رئیس ادارۀ ساحوی مهاجرین سازمان ملل درجزیره یونانی کاس که درقسمت شناسایی اجساد قربانیان کمک کرده است گفت: قربانیان زیاد درین فاجعه اطفال خورد سال بوده اند.

درهمین حال وزرای داخلۀ کشور های اروپایی در پی یافتن راه های برای مبارزه با هجوم پناهجویانی اند که ازطریق ترکیه وارد اروپا میشوند. وزیر داخله اتریش گفت در صورتی که جلوگیری صورت نگیرد ، اروپا ممکن است نیاز به کنترول مرزی در جا های دیگر داشته باشد.

اتحادیه اروپا و کمیسیون مشترک هیئت اروپا نیزطی اجلاس مشترک با مقامات ترکیه درانقره امروز در مورد موضوع مهاجرین دیدارکردند. فدیریکا موگیرینی، مسئول مشئ خارجی اتحادیۀ اروپا گفت که نکته کلیدی برای آنها برنامه اقدام در مورد مهاجرت و پناهندگی است که در پایان سال گذشته روی آن توافق شده، تا به طور کامل پیاده شود.

از آغاز سال ۲۰۱۵ تاکنون ، دست کم هشتصد تن در آبهای بحیرۀ اژه هلاک و یا ناپدید شده اند و بیش از یک ملیون پناهجو و مهاجران اقتصادی وارد اروپا شده اند. حدود هشتادوپنج درصد آنها با پرداخت مبالغ زیادی به قاچاقچیان و باند های قایقران از جزایر یونان درهمسایگی ترکیه عبور کرده اند. در واقعۀ روز جمعه، سی و پنج تن هلاک شدند بیش از یک بر سوم این تعداد را که به روز جمعه حیات خود را از دست دادند،اطفال تشکیل میداد.

XS
SM
MD
LG