لینک های دسترسی

Breaking News

آلمان زندانی را که امریکا در پی اش بود، به ترکیه باز گرداند


عکس: آرشیف

حکومت آلمان، آدم یلمز، شهروند ترکیه را که به جرم دهشت افگنی در آلمان زندانی بود، پس از تکمیل مدت زندان او به ترکیه باز گردانده است.

ایالات متحده امریکا، با تاکید بر اینکه آقای یلمز در حملات بر نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان نیز دست داشت، از آلمان خواسته بود که او را در اختیار امریکا قرار دهد.

ولی هفتۀ گذشته محکمۀ ایالتی فرانکفورت فیصله کرد که آقای یلمز یک بار در آلمان به کیفر رسیده است و در صورتی که به ایالات متحده تحویل داده شود، امکان دارد برای بار دوم به خاطر عین جرم، مجازات شود.

مدت حبس آقای یلمز در اکتوبر گذشته تکمیل شده بود، اما به دلیل فیصلۀ محکمه در مورد تقاضای ایالات متحده تا هنوز در حبس نگهداری میشد.

مقام‌های آلمانی گفته اند که آدم یلمز سه شنبه (پنجم فبروری) به ترکیه بازگردانده شد.

XS
SM
MD
LG