لینک های دسترسی

Breaking News

آلمان بهترین کشور جهان شناخته شد


کانادا و بریتانیا به ترتیب دومین و سومین کشور برتر جهان شناسایی شده است.

آلمان در رده بندی بهترین کشورهای جهان در ردۀ نخست قرار گرفته و ایالات متحده پس از کانادا و بریتانیا در ردۀ چهارم قرار گرفت.

رده بندی بهترین کشورها از سوی نشریۀ "U.S. News & World Report،" در همکاری با دانشگاه وارتون پنسلوانیا و نهاد مشورتی جهانی BAV ترتیب شده است، در مجمع جهانی اقتصادی در شهر داووس سویس نشر شد.

نشریۀ یاد شده همه ساله فهرست بهترین دانشگاه‌ها، شفاخانه‌ها و سایر نهادهای جهان را تهیه می کند، اما این نخستین باری است که فهرست بهترین کشورهای جهان را ترتیب داده است.

مورتیمر زکرمن رئیس و مدیر مسوول نشریۀ "خبرهای ایالات متحده و گزارش جهان" گفت "همانگونه بهترین دانشگاه‎ها، شفاخانه‌ها و سایر نهادها را رده بندی می کنیم، جدول رده بندی بهترین کشورهای جهان به هدف کمک به شهروندان، رهبران تجاری و حکومتها است تا کارکرد ها را در جهان شدیداً در حال تحول بررسی کنند."

رده بندی ۶۰ کشور جهان با در نظرداشت ۲۴ معیار و بر بنیاد مصاحبه را بیش از ۱۶ هزار نفر صورت گرفته است. نصف کسانیکه برای تهیۀ این گزارش مصاحبه داده اند "خبره‌گان آگاه" خوانده شده و ۴۵۰۰ مصاحبه دهندۀ دیگر رهبران تجاری بوده اند.

مصاحبه دهندگان این نشر سنجی دیدگاه شان را در نُه مورد: سرگذشت، شهروندی، نفوذ فرهنگی، تشبث، میراث، انگیزه‌های محرک، آزادی تجارت، قدرت و کیفیت زندگی ارایه کرده اند.

ایالات متحده از رهگذر قدرت و نفوذ، سویدن بهترین کشور از نظر شهروندی و اولاد داری، برازیل از نقطه نظر سرگذشت، فرانسه از نظر نفوذ فرهنگی، آلمان در تشبث و کانادا از نقطه نظر کیفیت زندگی در صدر فهرست کشورها قرار گرفته است. اما از نظر اجمالی آلمان بهترین کشور جهان شناخته شده است.

XS
SM
MD
LG