لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: فساد را به میراث گرفتیم


غنی می گوید که تروریزم نباید بهانه و مانع آوردن اصلاحات گردد

رئیس جمهوری افغانستان در یک نشست انسجام کشورها و سازمان های کمک کننده گفته است که حکومت وحدت ملی اقتصاد فاسد را به میراث گرفته است اما برای ریشه کن نمودن آن قاطعیت دارد.

فساد اداری یکی از عمده ترین مشکلات حکومتداری در افغانستان عنوان می شود و حکومت این کشور، در گزارش های سالیانهء سازمان شفافیت بین الملل، در جمع سه فاسدترین دولت جهان رده بندی شده است.

با آن که دو سال از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد، مقام های افغان از یک طرف از پیشرفت در مبارزه با فساد اداری خبر داده اند و از جانب دیگر حکومت پیشین به رهبری حامد کرزی را مسوول فساد گسترده در نهادهای دولتی خوانده اند.

در نشست یکشنبه، رئیس جمهور محمد اشرف غنی همچنان گفت که جنگ و نبود امنیت نباید عوامل بازدارنده در مبارزه با فساد اداری باشد. او گفت "تروریزم نباید بهانه و مانع آوردن اصلاحات گردد".

اضافه بر مشکلات امنیتی، چالش های سیاسی در درون حکومت افغانستان هم بر چگونگی مبارزه با فساد اداری تاثیر گذار بوده است.

چندی پیش داکتر عبدالله، رئیس اجرایی حکومت، هشدار داد که زیر شعار مبارزه با فساد اداری نباید اهداف سیاسی جستجو شود. آقای عبدالله همچنان گفت که از دست داشتن اقارب و دوستان مقام های ارشد حکومت در فساد آگاه است.

XS
SM
MD
LG