لینک های دسترسی

Breaking News

غنی هیأت رهبری شورای صلح را معرفی کرد


در حال حاضر شورای عالی صلح 50 نفر عضو دارد.

امروز رئیس جمهور افغانستان پیر سیداحمد گیلانی را به حیث رئیس شورای عالی صلح معرفی کرد و محمدکریم خلیلی به حیث معاون ارشد وی گماشته شده است.

همچنان حبیبه سرابی، مولوی عطاالرحمان سلیم، مولوی خبیر اوچقوند، حاجی دین‌محمد و عبدالکریم خدام نیز به عنوان معاونان شورای عالی صلح معرفی شدند.

محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در این مراسم گفت که پس از مشوره با اقشار مختلف به این تصمیم نهایی دست یافته است.

آقای غنی افزود "من می‌خواهم به هیأت جدید شورای عالی صلح اطمینان بدهم که نه تنها مستقلانه عمل خواهید کرد؛ بلکه تمام اراکین دولتی به صورت اخص شورای امنیت ملی به صورت دوامدار، در مشوره با شما باشند و در خدمت شما باشند."

رئیس جمهور افغانستان خطاب به هیأت جدید رهبری شورای عالی صلح گفت که شما این پروسه را عزت دو چند می‌دهید.

او تأکید کرد که از فرصت به میان آمده در راستای صلح باید استفاده اعظمی صورت بگیرد و به تحرک بیشتر اکنوئن افغانستان نیاز دارد تا با حفظ منافع ملی و دستاوردهای یک دهۀ گذشته، به صلح پایدار برسد.

او گفت که هیچ کس نباید روی عزم دولت برای تأمین منافع ملی و تعهد حکومت وحدت ملی، به روند صلح شک داشته داشته باشد.

از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان در در این مراسم تأکید کرد که پیام شورای عالی صلح، پیام اطمینان برای مردم افغانستان است و صلح نه تنها از حمایت مردم افغانستان برخوردار است؛ بلکه حمایت جامعه بین‌المللی را نیز با خود دارد.

او گفت "با حفظ استقلال و دستاوردهای مردم افغانستان، تلاش برای تامین صلح پایدار و سرتاسری در کشور ادامه می یابد. کسانی که مصروف دفاع از مردم افغانستان هستند، قهرمانان صلح افغانستان هستند و درعین حال، توقع مردم از آنان این است که یک لحظه هم از انجام وظیفه غفلت نکنند."

رئیس اجرائیه نیز تأکید کرد که شورای عالی صلح مستقل خواهد بود و حکومت وحدت ملی از تمام تصمیم‌گیری‌های که براساس منافع ملی باشد، حمایت می‌کند."

قرار است که هیأت رهبری شورای عالی صلح در اولین جلسۀ رسمی خود، اولویت‌های کاری خود را مشخص سازند و حکومت در این رابطه گام عملی بر می‌دارد.

بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی شورای عالی صلح 50 نفر عضو دارد که پیر سید احمد گیلانی رئیس، محمدکریم خلیلی معاون ارشد، حبیبه سرابی، مولوی عطاالرحمان سلیم، مولوی خبیر اوچقوند، حاجی دین‌محمد و عبدالکریم خدام معاونان رئیس، این شورا می‌باشند.

هم‌چنان محمد ایوب رفیقی به حیث رئیس دارالانشای این شورا، فرهادالله فرهاد و بشیر فاروق معاونان دارالانشای شورای عالی صلح، گماشته شده اند.

مولوی عبدالحکیم مجاهد، عطالله لودین، اسماعیل قاسم‌یار، صدیقه بلخی، حسینه ساپی در کنار عضویت، مشاورین شورای عالی صلح می‌باشند.

دیگر افرادی که قبلاً در این شورا عضویت داشته اند، عضویت شان محفوظ مانده است.

XS
SM
MD
LG