لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: تا شش هفته آینده به تمام مکاتب زمین اختصاص داده شود


رئیس جمهورغنی گفت که معارف در مناطق ناامن در محور توجۀ شان قرار خواهد داشت.
رئیس جمهورغنی گفت که معارف در مناطق ناامن در محور توجۀ شان قرار خواهد داشت.

محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در لیسۀ امانی با آغاز سال تعلیمی ۱۳۹۷ خورشیدی گفت که هنوز ۵۰ درصد مکاتب افغانستان، ساختمان ندارد و چندین هزار مکتب زمین ندارند.

رئیس جمهورغنی تعداد مکاتبی را که هنوز زمین ندارد، مشخص نساخت؛ اما گفت "چندین هزار مکتب زمین ندارد" و به اداره‌های مربوطه، دستور داده که تا شش هفته آینده به تمام مکاتب، زمین اختصاص داده شود.

او گفت که در دوسال گذشته، شهروندان افغانستان به معارف این کشور یک هزار و ۳۳۰ جریب زمین و یک ونیم میلیارد افغانی پول نقد کمک کرده اند.

آقای غنی افزود که در دوسال پیش‌رو ۶۰۰۰ مکتب ساخته خواهد شد که برای آن، ۲۰۰ میلیون دالر بودجه در نظر گرفته شده است.

اوگفت که مناطق ناامن در محور توجه خواهد بود "به وزارت محترم شهرسازی هدایت دادیم که صد مکتب را که یک قسمت زیاد آن لیسه‌ها خواهد باشد، توسط سیستم پیش ساخت آماده کنند، معنای این چیست، مکتب‌ها در کابل در فابریکه تولید می‌شود، انتقال داده می‌شود، در ظرف یک هفته تا دوهفته در ساحه یک مکتب هشت صنف، مطلق آماده استعمال می‌شود و این از خاطر مناطق ناامن ما است".

رئیس جمهورغنی گفت که با وجود افزایش شمار معلمین و متعلمین در سال‌های گذشته، هنوز کیفیت تعلیم و تربیه در این کشور "بسیار پایین" است و نیم معلمین افغان هنوز حداقل "معیارهای تدریسی" را پوره نمی‌توانند.

آقای غنی گفت که سه ونیم میلیون کودکان واجد شرایط به مکتب دسترسی ندارند و حدود یک هزار مکتب در سراسر این کشور مسدود است.

رئیس جمهورغنی به تأمین امنیت مکاتب تأکید ورزید و از ارگان‌های امنیتی خواست تا در این زمینه همکاری کنند.

به گفته آقای غنی در سال پیش‌رو مکاتب پایتخت با انترنت مجهز خواهند شد و پس از آن، این روند در ولایات نیز عملی می‌گردد.

به گفته رئیس جمهورغنی، در سال گذشتۀ خورشیدی، هشت هزار معلم از طریق امتحان شفاف تعیین بست شده و در سال پیشرو نیز ۱۸ هزار معلم دیگر استخدام می‌شود و این روند از طریق کمیسیون اصلاحات خدمات ملکی و اداری به پیش برده می‌شود.

او در مورد توزیع زمین به معلمان گفت که در این مورد به موفقیت لازم نرسیده اند؛ اما به اداره های مربوط هدایت داده که برای معلمان مسکن فراهم سازد.

آقای غنی همچنان به افزایش سهم زنان در رهبری وزارت معارف تأکید روزید.

XS
SM
MD
LG