لینک های دسترسی

Breaking News

مصارف نظامی جهان در بلندترین سطح قرار دارد – تحقیق


بررسی های انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح استکهالم نشان میدهد که در طول ١٨ سال اخیر، مصارف نظامی در سراسر جهان افزایش یافته است.

براساس معلومات این انستیتوت، تنها در سال ٢٠١٨، میزان مصارف نظامی جهان به یک اعشاریه هشت تریلیون دالر میرسید.

پس از پایان جنگ سرد، مصارف نظامی جهان در سال ١٩٩٨ در پائین ترین سطح قرار داشت، اما حملات تروریستی یازدهم سپتمبر در ایالات متحده، این وضعیت را تغیر داد.

با آغاز مبارزه علیه دهشت افگنی در افغانستان و عراق، میزان مصارف نظامی ایالات متحده نیز افزایش یافت تا بلاخره بارک اوباما، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، به کاهش بودجه نظامی اقدام کرد.

در حالی حاضر، یک بر سوم بخش مصارف نظامی جهان مربوط به ایالات متحده میباشد. این کشور ١١ کشتی طیاره بردار، سلاح قوی و پیشرفتۀ هسته ای، طیاره های جنگی خاص و دو اعشاریه یک میلیون سرباز دارد.

از جانب هم، چین در بخش مصارف نظامی در ردیف دوم قرار دارد. درسال ١٩٩٠ مصارف نظامی این کشور به دو درصد بودجه نظامی جهان میرسید، اما در حالی حاضر این رقم ١۴درصد افزایش یافته است.

در طول دهۀ گذشته، چین دو کشتی طیاره بردار تولید کرده و ساخت کشتی سوم نیز ادامه دارد. این کشور تعداد طیاره های جنگی پیشرفته را بیشتر ساخته و رقم سربازن خود را به اضافه تر از دو اعشاریه پنج میلیون نفر افزایش داده است.

سرمایگذار این کشور روی تکنالوژی جدید به شمول 'تسلیحات هایپرسونیکس' که پنج برابر سرعت صوت پرواز خواهد کرد، نیز ادامه دارد.

در عین حال، اگرچه روسیه در سال ٢٠١٨ در ردیف پنج کشور پرهزینه قرار نداشت، اما پس از حملۀ این کشور بر گرجستان در سال ٢٠٠٨ و الحاق شبه جزیرۀ کریمیا در سال ٢٠١۴، توجۀ پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو را به خود جلب کرده است.

همچنان در طول سال گذشته، مصارف نظامی ٢٩ عضو پیمان ناتو به ٩٦٣ میلیارد دالر میرسد که ٥٣درصد مصارف نظامی جهان را تشکیل میداد.

XS
SM
MD
LG