لینک های دسترسی

Breaking News

همدردی کارمندان یک هوتل یونانی با پناهجویان


باشندگان شمال یونان بعد از سرازیرشدن سیلی از پناهجویان جنگ، به دو دسته تقسیم شده اند. شماری از آنان پناهجویان را مایه هرج و مرج و سرقت ها می دانند در حالیکه سایر ساکنین محل به شمول کارمندان یک هوتل پنج ستاره در تسالونیکی با آنان ابراز همدری می کنند.

این هوتل پنج ستاره میزبان تعداد از این پناهجویان در هفته گذشته بود.

یک گروه ۵۵ نفری پناهجوی ژولیده و خسته سوری وعراقی که کودکان نیز شامل آن است برای چند روز در "هوتل قصر مدیترانه "اقامت داشتند، هوتلی که در شهر تسالونیکی در شمال یونان شهرت دارد.

این پناهجویان بعد از سپری کردن هفته ها رنج، گرسنگی وبیماری در یک کمپ مهاجرین در شهر ادومینی در سرحد یونان و مقدونيه در این هوتل اقامت گزین شدند.

الینی گورباستی ۳۵ ساله که مامور پذیرش مهمانان در این هوتل می باشد با دیدن این پناهجویان افسرده شد.

گورباستی می گوید "آنان (پناهجویان) بسیار خسته، گرسنه و مانده بودند و شما این حالت را در چشمان وبدن آنان دیده می توانستید. این پناهجویان بعد از حمام کردن، چهره های مختلفی را به خود گرفتند".

این هوتل پنج ستاره یونانی برای این پناهجویان خسته از جنگ، فرصت استراحت را فراهم کرد، فرصتی که بتوانند نفس بکشند ، چند لباس که با خود داشتند، آنرا شستشو کنند و برخی از آنان حتی لباس دیگر نداشتند تا لباس چرکین خود را تبدل کنند. در این جمع کودکان بیمار نیز دیده می شد.

کارمندان هوتل قصر مدیترانه همچنان با یک شفاخانه خصوصی در مورد نوزادی که از یک عفونت تنفسی شدید رنج می برد، صحبت کردن تا او را به طور رایگان تدوای کنند.

عفونت تنفسی تا حدی در میان کودکان پناهجو در منطقه ادومینی همه گیر شده است.

این گروه از پناهجویان سوری وعراقی بر کارمندان این هوتل تاثیرات عاطفی را به جا گذاشته اند که باعث لطافت و حراست شده است که حتی با پول نمی توان آن را خرید.

کارمندان برای آنان لباس و مواد مورد نیاز را خریداری کرده وبه آنان اهدا کردند. زمانی که این گروه از پناهجویان این هوتل را ترک کردند، همه کارمندان اشک در چشم داشتند.

اما تمام ساکین محلی در شمال یونان این چنین همدری را با پناهجویان ابراز نمی دارند. سوپلی اکسانتولا، شهردار ایدومینی می گوید که مردم منطقه درابتدا بردبار بودند اما حالا خشمگین اند.

اکسانتولا می گوید "شماری از پناهجویان دست به دزدی زده اند ومردم محل، به طورعمده – دهاقین در مورد گستریش کمپ ها نگران اند. پناهجویان مزارع کشاورزی را لگدمال می کنند که باعث از بین رفتن آن می شود."

اما الینی می گوید که ساکنین محل باید با پناهجویان همدرد باشند. اما او به خاطری وضعیت که اتفاق می افتد، بسیار غمگین است. این وضعیت حقیقت دارد واو آنرا شاهد است."

در حالیکه ۴۴ هزار پناهجو در یونان گیر مانده اند ومقامات افزایش صد هزار پناهجوی دیگر را تا اخیر مارچ پیشگویی می کنند، به نظر می رسد که همدری بسیاری ازیونانی ها در برابر آنان کاهش خواهد یافت.

گزارش صدای امریکا

ترجمه: رویا زمانی

XS
SM
MD
LG