لینک های دسترسی

Breaking News

جرایم ناشی از 'نفرت' در امریکا افزایش یافته


آرشیف: آسیب رساندن به ملکیت شخصی افراد می تواند یکی از جرایم نفرت باشد

میزان "جرایم ناشی از نفرت" برای سومین سال پیهم در شهر های عمدۀ ایالات متحده به خصوص در برابر مسلمانان، یهودیان، سیاه پوستان و همجنسگرایان افزایش یافته است.

بر اساس آمار ارایه شده از سوی پولیس ایالات متحده، تنها در سال ۲۰۱۷، حد اقل ۱۰۵۶ "جرم نفرت" در نه شهر عمدۀ ایالات متحده ارتکاب یافته که این رقم ۱۸ در صد افرایش را در مقایسه با سال ۲۰۱۶ نشان می دهد.

چندین منطقۀ شهری به شمول واشنگتن، فیلادلفیا، سیاتل و فینکس شاهد افزایش دو رقمی "جرایم نفرت" بوده است، جرایم که شدت آن در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ شدت بیشتر یافت.

با وجود افزایش "جرایم ناشی از نفرت" دو شهر عمده، نیویارک و شیکاگو، در سال ۲۰۱۶ شاهد کاهش این نوع جرایم بوده است. در نیویارک فقط ۳۳۹ جرم مرتبط به نفرت گزارش شده است و در شهر شیکاگو فقط ۵۰ مورد جرایم نفرت به ثبت رسیده است.

ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده یاFBI جرایم نفرت را به آنعده از جرایم اطلاق می کند که قربانی جرم به دلایل اعتقادات مذهبی، نژاد، ناتوانایی جسمی، تمایلات جنسی، قومیت و یا هویت مورد هدف قرار گیرد.

اما از لحاظ تاریخی، بیشترین افراد به دلیل نژادی در ایالات متحده هدف "جرایم نفرت" قرار گرفته اند و در این میان، سیاه پوستان بیش از ۵۰ در صد قربانیان این نوع جرایم را تشکیل می دهند.

اعتقادات مذهبی و تمایلات جنسی دو عامل عمدۀ دیگر است که افراد، قربانی "جرایم نفرت" در ایالات متحده شده اند و در این میان، میزان این نوع جرایم در برابر مسلمانان، بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ دو برابر افزایش را نشان می دهد.

بر اساس سروی که توسط مرکز لیون صورت گرفته است، در سال ۲۰۱۷، یهودیان، همجنسگرایان، دو جنسگرایان و افرادیکه دارای جنسیت دوگانه اند، بیش از ۵۰ در صد قربانیان "جرایم نفرت" را تشکیل می دهند. در عین مدت زمان، سیاه پوستان در ردۀ سوم قربانیان "جرایم نفرت" قرار گرفته اند و مسلمانان که یک در صد نفوس ایالات متحده را تشکیل می دهند، در ردۀ چهارم قربانی این نوع جرایم قرار دارند.

در یک دهۀ گذشته، سال های۲۰۱۵، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مرگبارترین سال برای قربانیان "جرایم نفرت" بود. ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده گزارش می دهد که در سال ۲۰۱۵ پنج قتل ناشی از "نفرت" ۱۹ قتل در ۲۰۱۶ و ۱۲ قتل در ۲۰۱۷ صورت گرفت که شامل ۱۳ سیاه پوست، سه سفید پوست، سه مسلمان، یک همجنسگرا و یک دوجنسیتی را تشکیل می دهد.

مسلمان سیتزی

در همین حال شورای روابط اسلامی امریکا گفته است که تنها در نه ماه اول ۲۰۱۷، حد اقل ۱۹۵ جرم ناشی از مسلمان ستیزی در برابر مسلمان در ایالات متحده ثبت شده که این رقم ۲۰ در صد افزایش را در مقایسه با ۲۰۱۶ نشان می دهد. اکثر این جرایم در ایالت های کالیفورنیا، ۷۳ مورد، نیویارک ۲۰ مورد، فلوریدا ۱۱ مورد و نه مورد در تکزاس صورت گرفته است. در همۀ این چهار ایالت، شماری زیادی از مسلمانان زندگی می کنند.

حملۀ فزیکی و آسیب رساندن به ملکیت های مسلمانان، عام ترین نوع جرایم ناشی از نفرت مذهبی در برابر مسلمانان بوده است. ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده در نوامبر ۲۰۱۷ گزراش داد که میزان جرایم ناشی از نفرت در برابر مسلمانان، حدود ۲۰ در صد در مقایسه با ۲۰۱۵ افزایش یافت.

برین لیفن، رئیس مرکز مطالعات نفرت و افراطگرایی، می گوید کهجرایم ناشی از نفرت در برابر مسلمانان در مقایسه با یهودیان به مراتب خشونت بارتر است، زیرا "مسلمانان زمانیکه لباس های مذهبی به تن دارند، به سادگی قابل شناخت اند" و تبعیض در برابر آنان به صورت مستقیم صورت می گیرد.

XS
SM
MD
LG