لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در امریکا


آرشیف: اعضای جامعۀ مدنی در اعتراضات برای توقف جرایم ناشی از نفرت سهم گرفتند.

یک گروۀ مدافع مسلمانان در امریکا می گوید جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان امریکایی، بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ تقریباً ۶۰۰ چند افزایش یافته است.

در گزارشی که روز سه شنبه شورای اسلامی امریکا به نشر رساند آمده است که تنها در سال ۲۰۱۶، ۲۶۰ جرم علیه مسلمانان در امریکا ثبت شده است.

این رقم در سال ۲۰۱۵، ۱۸۰ و در سال ۲۰۱۴، ۳۸ واقعه بود که یک افزایش ۵۸۴ در صدی را در دوسال نشان می دهد.

در گزارش آمده است که در مجموع جرایم علیه مسلمانان، به شمول جرایم ناشی از نفرت و واقعات غیر خشونت بار، مانند آزار و اذیت و تبعیض در استخدام مسلمانان، از ۱۴۰۹ قضیه در سال ۲۰۱۵، به ۲۲۱۳ قضیه در سال ۲۰۱۶ بلند رفته است.

این رقم در سال ۲۰۱۴، ۱۳۱۴ قضیه بود که یک افزایش ۷۰ در صدی را در دوسال اخیر نشان می دهد.

در گزارش شورای اسلامی امریکا، از پنج نوع تبعیض در مقابل مسلمانان، آزار و اذیت معمول ترین نوع تعصب خوانده شده است. تعصب در اشتغال یابی به عنوان سومین نوع تبعیض علیه مسلمان تذکر رفته است.

در این گزارش که "توانمند سازی نفرت" عنوان دارد، آمده است که قبل از انتخابات هشتم نومبر رقم امریکایی های که تحت بازجویی کارمندان اف بی آی قرار گرفته اند، به گونۀ غیر معمول افزایش کسب کرده بود.

نویسندۀ این گزارش می گوید، یافته های آنان نشان می دهد که رویداد های تعصب گرایانه علیه مسلمانان به گونۀ وسیعی به پولیس و نهاد های اجتماعی گزارش نمی شود.
گزارش "توانمند سازی نفرت" وسیعاً روی اسنادی استوار است که به نظر می رسد منشأ تعصبات مذهبی، قومی و ملی داشته است.

تاکنون عکس العملی از جانب حکومت ایالات متحده و سایر نهاد های مدنی، در رابطه به این گزارش نشان داده نشده است.

XS
SM
MD
LG