لینک های دسترسی

Breaking News

تمرین فزیکی از کمردردی جلوگیری میکند


تمرینات دست و پا نیز درد کمر را کم میکند

کمردردی میان مردم تکلیف معمول است، اما بر اساس مطالعات تازه یک راه مؤثر برای جلوگیری از آن، تمرین فزیکی میباشد.

دانیل ستیفنز از پوهنتون سیدنی در آسترالیا میگوید: "در حال حاضر، برای جلوگیری از کمردردی معمولاً یک رشته تجویزات از قبیل تمرین فزیکی، آموزش، بستن کمربند، و استفاده از کفکی در بوتها، مد نظر گرفته میشوند."

اما دانیل ستیفنز می افزاید که مؤثریت این تجویزات مختلف برای جلوگیری از درد کمر، روشن نیست. تحقیق کنندگان ۲۳ گزارش چاپ شده راجع به روش های جلوگیری از کمردردی های مبهم را مرور کردند و دریافتند که در بسیاری از واقعات، برنامه های ترتیب یافتۀ تمرینات فزیکی، خطر کمردردی را در مراحل بعدی آن کاهش داده است.

اما شواهد دقیقی وجود نداشت که نشان دهد گزینه های دیگری مثل بستن کمربند ها یا استفاده از کفکی در بوتها، در جلوگیری از درد کمک کرده باشند. ستیفنز می افزاید: "برخی تفاوت هایی وجود داشت، اما به گونۀ عموم روش ها مشمول تمرینات فزیکی برای بهبود نیرو، نرمش، مهارت ها و تندرستی سیستم اکسیجن رسانی به بدن بود."

تمرینات فزیکی ای که به افراد تحت آزمایش توصیه شد، تنها بر تیر کمر متمرکز نبود بلکه حرکات دست ها و پا ها را نیز در بر داشت. در بسیاری از آزمایش ها، از اشتراک کنندگان خواسته شد که هر هفته، در کلینیک و در خانه های شان، دو تا سه بار به تمرین فزیکی بپردازند. مدت این تمرینات، از ۸ هفته تا ۱۸ ماه بود.

دانشمندان میگویند تمرینات منظم، نیروی عضلات و استخوان های تان را افزایش داده و به آنها مقاومت میبخشد. همچنان در کنترول وزن، شما را کمک میکند، از پیری زودرس جلوگیری میکند، و از فشار روحی تان میکاهد که این همه خود میتواند عوامل کمردردی باشند و به این گونه از کمردردی جلوگیری صورت میگیرد.

داکتر تیموتی کری از پوهنتون نارت کارولینای امریکا میگوید در افرادی که پابند یک برنامۀ منظم تمرینات فزیکی باشند، وقوع دوبارۀ کمردردی نزد شان ۲۵ – ۳۳ در صد کمتر است. داکتر کری می افزاید که تداوی کمردردی هزینۀ گزافی لازم داشته در حالی که تمرینات منظم فزیکی، یک راه نهایت ارزان برای جلوگیری از ابتلا به کمردردی خواهد بود.

برگردان: احمد فؤاد لامع

XS
SM
MD
LG