لینک های دسترسی

تهداب گزاری مرکز رسانه ها در هرات


تهداب گزاری مرکز رسانه ها در هرات

صبح روز دوشنبه سنگ تهداب پروژه ميديا سنتر هرات به ارزش يك و نيم ميليون دالر امريكایی از سوی سفير ايالات متحده آمريكا گذاشته شد.

اين ساختمان در سه طبقه با زير بنای ۵۰۰ متر مربع از طرف شركت ساختمانی هندی در مدت زمان شش ماه به دست بهره برداری سپرده خواهد شد. هزینه آن بالغ بر یک و نیم ملیون دالر امریکایی میشود. هزینه ساخت این مرکز را ایالات متحده امریکا به عهده گرفته است.

قرار است در ساختمان مديا سنتر پوهنحی ژورناليزم يك فرستنده تلويزيون، دو استيشن راديويی و يك مطبعه اعمار شود.

بارز حسينی رييس پوهنتون هرات ميگويد، ایجاد اين مركز گامی مهم در زمينه سازی كار عملی برای محصلين پوهنحی ژورناليزم میباشد.

به گفته آقای حسینی، مديا سنتر سه هدف عمده را برای پوهنتون بدنبال دارد.

هانس كلم، معاون سفیر ایالات متحده امریکا در امورحاکمیت قانون وعدالت نيز يكی از اهداف تاسيس اين مركز را دسترسی محصلين ژورناليست افغان به تكنالوژی های روز در عرصه ارتباطات بيان كرد.

در عين حال، داوود صبا، والی ولايت هرات افتتاح اين مركز در پوهنتون هرات را ارزنده عنوان کرده و گفت که دولت برای اکمال کار ساختمانی دانشگاه هرات تلاش میکند.

ديپارتمنت ژورناليزم هرات در سال ۱۳۸۰ در چوكات فاکولته ادبيات و علوم بشری پوهنتون هرات تاسيس و برای اولين بار در سال ۱۳۸۳ به همكاری دفتر سياره اولين ستيشن راديويی برای محصلين اين ديپارتمنت ايجاد شد.

این رادیو هم اکنون در ولایت هرات شنونده گان بی شمار دارد و انتظار می رود با آغاز به کار مدیا سنتر دانشگاه هرات تعداد بیشتری از محصلین بتوانند زمینه و امکان کار عملی را بدست بیاورند.

XS
SM
MD
LG