لینک های دسترسی

Breaking News

هیأت حزب اسلامی برای از سرگیری مذاکرات به کابل آمد


شورای عالی صلح می‌گوید،هیأت حزب اسلامی امروز به رهبر انجنیر محمدامین کریم به کابل رسید.

پس از تعویق گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، هیأت مذاکره‌کنندۀ این حزب بار دیگر برای از سرگیری مذاکرات و تداوم گفتگوها به کابل آمده است.

حدود دوونیم ماه پیش، اولین مرحلۀ گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، با موافقتنامه ۲۵ ماده‌یی پایان یافت و این سند از سوی شورای عالی صلح به حکومت افغانستان و حزب اسلامی برای آخرین ملاحظات دو طرف سپرده شد.

در آن زمان شورای عالی صلح اعلام کرد که دو طرف پس از دو هفته غور روی موافقتنامۀ صلح، این سند را امضا می‌کنند؛ اما این گونه نشد و گفتگوهای صلح با تأخیر و موانعی روبرو گردید.

منبعی از حکومت افغانستان در هفتۀ اول ماه سرطان به صدای امریکا، عامل عمدۀ توقف گفتگوهای دو جانبه را، پیشنهادات جدید و پیهم حزب اسلامی پس از توافق نهایی روی مسودۀ موافقتنامۀ صلح، عنوان نمود؛ اما حزب اسلامی این مسأله را رد کرد.

حالا شورای عالی صلح می‌گوید، امروز هیأت مذاکره‌کنندۀ حزب اسلامی به کابل رسیده است و به زودی روند گفتگوهای صلح آغاز خواهد شد.

مولوی عطاالرحمان سلیم، یکی از معاونین شورای عالی صلح که رهبری مذاکرات را با حزب اسلامی به دوش دارد، به صدای امریکا گفت، این هیأت امروز حوالی ساعت ده‌ونیم به رهبر انجنیر محمدامین کریم به کابل رسید.

آقای سلیم می‌افزاید "کمی تأخیر کردند در آمدن شان، طبعاً به آنها بر می‌گردد که چرا تأخیر کردند، روی هم رفته انتظار آمدن شان را داشتیم، خوب شد که آمدند، به خاطر ادامه روند ما آمادگی داریم".

این عضو ارشد شورای عالی صلح، این که هیأت حزب اسلامی این بار با چه آجندایی آمده است و یا چه مسایلی را با حکومت افغانستان مطرح خواهد ساخت، اظهار بی‌خبری کرد.

گفتگوهای صلح میان حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، به اوایل ماه حمل امسال بر می‌گردد که یک هیأت دو نفری این حزب به رهبری محمدامین کریم برای پیشبرد مذاکرات به کابل آمد و در نتیجۀ همین مذاکرات موافقتنامۀ ۲۵ ماده‌یی صلح که هنوز دو طرف روی آن به توافق نهایی دست نیافته اند، ایجاد شد.

XS
SM
MD
LG