لینک های دسترسی

Breaking News

نامزدی اولین زن در شورای ستره محکمه افغانستان


ستره محکمۀ افغانستان

انیسه رسولی، اولین قاضی زن در تاریخ افغانستان می باشد که به عضویت شورای بلند ترین نهاد قضایی افغانستان نامزد می شود.

منابع ارگ ریاست جمهوری به صدای امریکا گفته اند که نامزدی قضاوتیار انیسه رسولی به عضویت شورای ستره محکمه از سلسلۀ تعهدات محمد اشرف غنی به گمارش زنان در پُست های ارشد حکومتی می باشد که در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری بر آن تاکید داشت.

نشر خبر نامزدی خانم رسولی در آن شورا، با واکنش مثبت فعالان حقوق زن در افغانستان مواجه شده است.

نرگس نهان، یکی از فعالان زن به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که نامزد شدن یک زن در همچو پُست ارشد قضایی، گامی مثبتی در راستای حمایت بیشتر از حقوق زنان در افغانستان است.

خانم نهان گفت " گمارش { انیسه رسولی} یک گام نمایشی نبوده، بلکه می تواند راه را برای تعیین زنان در سایر پُست ارشد دولتی باز کند."

انیسه رسولی کیست؟

قضاوتیار انیسه رسولی، بانی و رئیس اجتماع قضات زنان در افغانستان است که از رشته قضایی و سارنوالی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی فارغ و نزدیک به سه دهه در عرصه قضا کار کرده است.

خانم رسولی از سال ۱۳۷۵ خورشیدی به این سو به عنوان قاضی دیوان امنیت عامه، رئیس محکمه ابتداییه اطفال و بعد از آن به حیث رئیس دیوان استیناف اطفال تعیین شده بود که تا نامزدی وی از جانب رئیس جمهور غنی در عضویت شورای عالی قضات در سمت ریاست دیوان استیناف کار می کرد.

وب سایت رسمی ستره محکمه افغانستان حاکیست که انیسه رسولی به حیث استاد در کورس ستاژ قضا نیز ایفای وظیفه کرده است.

رای اعتماد از ولسی جرگه

بر اساس قانون اساسی افغانستان، ستره محکمه متشکل از 9 عضو است که پس از نامزدی از سوی رئیس جمهور آن کشور به خاطر اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شود.

خانم نهاد می گوید که در صحبت مستقیم که با رئیس جمهور داشته اند "آقای غنی تعهد کرد که به زود ترین فرصت قضاوتیار انیسه رسولی برای اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد."

بر اساس ماده ۱۱۷ قانون اساسی افغانستان، سه تن از اعضای 9 نفری ستره محکمه برای ۱۰سال، سه تن آنان برای ۷ سال و ۳ تن دیگر آنان برای 4 سال تعیین می شوند.

ستره محکمه در افغانستان عالی ترین نهاد قضایی است که یک رکن دولت را در آن کشور تشکیل می دهد.

نامزدی یک زن در شورای ستره محکمه افغانستان در حالی صورت می گیرد که تعداد زنان در ترکیب حکومت وحدت ملی، سفارتخانه ها و معینیت ها نیز محسوس می باشد.

اگر انیسه رسولی رای اعتماد ولسی جرگه را به دست آورد، نخستین عضو زن در شورای عالی ستره محکمه محسوب می شود، نه اولین قاضی زن در افغانستان.

XS
SM
MD
LG