لینک های دسترسی

Breaking News

ندادن خانه به کرایه و کرایۀ بلند؛ مهاجران تازه وارد افغان در امریکا با مشکل روبرو اند


مهاجران افغان که پس از مسط شدن طالبان بر افغانستان، به ایالات متحده منتقل شده اند در شماری از ایالت‌های امریکا با مشکل یافتن خانۀ کرایی و کرایۀ بلند روبرو اند.

یکی از ایالت‌هایی که با این مشکل دست و گریبان است، کارولینای شمالی است که نزدیک به ۱۱۰۰ مهاجر تازه وارد افغان درآنجا مستقر شده و به گفتۀ ادارۀ صحت و منابع بشری آن ایالت، قرار است بیش از ۱۵۰۰ مهاجر افغان تا یک و نیم ماه آینده در آن ایالت اسکان داده شوند.

عمر عمر، مسوول کمیتۀ پناهجویان و مهاجران ایالت کارولینای شمالی به شبکۀ تلویزیونی محلی WRAL امریکا گفته است که آن اداره در زمینۀ یافتن مالکان اماکن رهایشی که مایل به کرایه دادن خانۀ شان به مهاجران تازه وارد باشند، در تقلا است.

آقای عمر می‌گوید که اکثر خانواده‌هایی که به تازگی وارد امریکا شده اند هیچ گونه پیشینه و تاریخچۀ مالی و کاری در امریکا ندارند و از اینرو پیدا کردن خانه برای آنان مشکل است.

برای کرایه دادن املاک، مالکان جایدادها در ایالات متحده پیش از امضای قرارداد پیشینۀ کاری، فعالیت مالی و بانکی کرایه نشین را بررسی کرده و براساس نتیجۀ این بررسی قرارداد می‌کنند.

حتا امریکایی‌هایی که پیشینۀ خوب مالی و کاری نداشته باشند، با کرایه گرفتن منزل یا هم گرفتن کارت اعتبار بانکی و قرضه با دردسر روبرو می‌شوند.

افزون بر این، به گفتۀ عمر کرایۀ خانه در کارولینای شمالی روبه افزایش است و شماری از سازمان‌هایی که در زمینۀ اسکان مجدد کار می‌کنند، ناگزیر شده اند که برای افغان‌های تازه وارد هوتل کرایه گرفته و اقامت آنان را در اقامتگاه‌های موقت تمدید کنند.

بر اساس آخرین آماری که وزارت خارجۀ ایالات متحده حدود دو هفته پیش نشر کرد، در حدود چهار و نیم ماه گذشته کم و بیش ۷۴ هزار شهروند افغانستان به ایالات متحده منتقل شده اند.

وزارت خارجۀ امریکا گفته است که بیش از ۳۸ هزار نفر از مهاجران تازه وارد افغان در امریکا، پس از طی مراحل و بررسی پیشینۀ آنان، از کمپ‌های نظامی بیرون شده و زندگی جدید شان را آغاز کرده اند.

اما هنوز هم هزاران مهاجر افغان که در ماه‌های پسین از افغانستان تخلیه شده اند در شماری از کمپ‌های نظامی در داخل ایالات متحده و هزاران نفر دیگر در کمپ‌ها در کشورهای خارجی منتظر ورود به ایالات متحده اند.

XS
SM
MD
LG