لینک های دسترسی

Breaking News

صدها اشتراک کنندهء لویه جرگه به کابل رسید


در لویه جرگه مشورتی بیشتر از ۲۵۰۰ تن اشتراک خواهند کرد
در لویه جرگه مشورتی بیشتر از ۲۵۰۰ تن اشتراک خواهند کرد
لویه جرگه مشورتی که از سوی رئیس جمهور افغانستان برای بحث روی توافقنامه امنیتی دوجانبه میان افغانستان و ایالات متحده امریکا فرا خوانده است، امور آماده گی آن تکمیل گردیده و اکثری اعضای آن نیز جهت اشتراک به کابل حضور یافته اند.

در لویه جرگه مشورتی ۱۷ کتگوری درمجموع اشتراک دارند. پنج کتگوری ثابت چون: ۳۱ عضو تدویر لویه جرگه، ۲۵۰ تن عضوی شورای علمای افغانستان، تمامی اعضای مجلسین شورای ملی، هشتاد تن از حقوق دانان، یازده نامزد ریاست جمهوری افغانستان نیز شامل می باشند.

از ۵۳۳ ولسوالی افغانستان یک نماینده، نماینده گان کوچیان، معلولین و معیوبین ، زنان سرشناس، اعضای جامعه مدنی ، هیٔت پانزده نفری حزب اسلامی ، مهاجرین افغان مقیم پاکستان ۱۲۰ تن، مهاجرین افغان مقیم ایران ۶۰تن و مهاجرین افغان مقیم اورپا ۳۰ تن نیز از جمله اشتراک کننده گان لویه جرگه مشورتی می باشند.

عبدالخالق پشه یی حسینی سخنگو کمیسیون تدویر لویه جرگه افغانستان به صدای امریکا گفت:«دشمنان مردم افغانستان تبلیغ می کنند ، گویا حکومت نظر دیگر دارد ، بجز از مسلهٔ موافقتنامه امنیتی دیگر هیچ چیزی وجود ندارد.»

شرایط اشتراک در لویه جرگه داشتن عمر لا اقل ۲۵ سال ، ناقض حقوق بشر نباشد ،متهم به جرایم جنگی نباشد ، داشتن معلومات در موردجرگه ها و متنفذ در محل از سوی کمیسیون تدویر لویه جرگه عنوان گردیده است.

به گفته مسوولین تدویر لویه جرگه مشورتی مسوده موافقتنامه دو جانبه میان کابل و واشنگتن به لسان های دری و پشتو به دست رس اعضای لویه جرگه گذاشته خواهد شد .

۲۵۰۰ تن از اعضای لویه جرگه در ۵۰ کمیته تنظیم خواهد شد ، در هر کمیته ۵۰ تن شامل می باشد ، و درهر کمیته پنج تن از علمای دین و دو تن از حقوق دانان نیز شامل باشند .
به گفته مسوولین تدویر لویه جرگه هیچ نوع فشار با لای اعضای لویه جرگه وجود نخواهد داشت .

عبدالخالق پشه یی حسینی به ادامه گفت :«به خاطر اینکه کمیته های کاری ما بهتر و خوبتر کار کند ،در هر کمیته دو نفر حقوق دانان و پنج نفر از علمای دینی افغانستان که از لحاظ حقوقی و شرعی این سند را مطالعه کنند ، و چیزی که منافع ملی افغانستان ایجاب می کنند در آن مورد به حکومت مشوره دهند.»

اعضای لویه جرگه به اصل مشوره در مورد مسایل مهم و اساسی کشور را از سوی حکومت افغانستان یک امر ضروری می شمارند.

محمد یوسف صابر یکتن از اشتراک کننده گان لویه جرگه گفت:«ما طرفدار این هستیم که در هر موضوع مهم از مردم پرسیده شود و نظر مردم گرفته شود و بعد از آن حکومت به نفع کشور و مردم فیصله نماید .»

لویه جرگه مشورتی برای چهار روز ادامه خواهد داشت ، روز اول آن با بیانیهٔ رییس جمهور افغانستان و حضور دیپلماتان خارجی در کابل و مامورین عالی رتبه حکومتی افتتاح ، در روز های بعدی بحث روی مسوده امنیتی در کمیته ها و به روز آخر به حضور رییس جمهور افغانستان مشوره واحد کمیته های پنجاه گانه اعلان خواهد شد.

مسوولین تدویر لویه جرگه مشورتی میگوید که اماده گی های تدویر لویه جرگه مشورتی تکمیل گردیده و تعداد زیادی از اعضای این جرگه به کابل مواصلت نموده است.
XS
SM
MD
LG