لینک های دسترسی

Breaking News

کمک بلاعوض ٢٢ ملیون دالری برای رشد سکتور خصوصی افغانستان


کمک بلاعوض ٢٢ ملیون دالری برای رشد سکتور خصوصی افغانستان

مسؤولین بانک جهانی در کابل و مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند هدف از این کمک بلاعوض بانک جهانی رشد و انکشاف سکتور در افغانستان است که از طریق پروژه انکشاف مارکیت های جدید افغانستان تطبیق مگیردد.

حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان به روز یک شنبه هنگام امضای قرارداد این کمک به خبرنگاران گفت این پروژه در چهار مرکز عمده تجارتی که شامل کابل ، مزار شریف ، جلال آباد و هرات است در قدم نخست تطبیق میگردد.

زاخیل وال گفت "هدف این کمک این است که با سکتور خصوصی کمک بکنند و تشویق بکنند تا بیایند و تولید با معیاری که قابل قبول بازارها باشد، چه تولید خودمان باشد که بالایش قیمت گزاری میکند، مثلاً میوه جات ما است که آن را پروسس میکنند و یا تولیدات دیگر که مواد خامش از جای دیگر به مصرف ما باشد، در جاها سرمایه گزاری میکنند."

در هنگام امضای قرارداد این کمک نیک کرفت مسؤول بانک جهانی در افغانستان گفت که قبلاً به کمک بانک جهانی پروژه های مشابه در برخی کشور ها دیگر نیز تطبیق شده که نتایج مثبت را در پی داشته است.

او ابزار امیدواری کرد که در افغانستان نیز این پروژه نتایج مثبت را در پی داشته باشد.

وزیرمالیه افغانستان گفت "این یک پروژۀ کاملاً جدید نیست، بانک جهانی در چندین کشور از تطبیق چنین پروژه ها تجربه دارد. ما پروژه های مشابه را در کشور های فلسطین ،ایکوادور و اندونیزیا داشته ایم. برخی از کشور توسط این پروژه به مارکیت های جدید دست یافتند، بخشی به مارکیت های محلی دسترسی حاصل کردند و یک بخش قابل ملاحظه موفق به انکشاف تولیدات شدند."

انورالحق احدی وزیر تجارت افغانستان با استقبال از این کمک تازه بانک جهانی میگوید افغانستان بخاطر انکشاف سکتور خصوصی و تولیدات خود به حمایت های بیشتر جامعه جهانی نیاز دارد.

وزیر تجارت به ادامه گفت "سکتور خصوصی هم به رشد نیاز دارد و هم به تشویق و کمک، تقریباً با ۷٥٠ کمپنی از راه این پروژه کار میشود، در قسمت بازاریابی با آنان کار میشود. در قسمت ضرورت بازار با آنان کار میشود. وقتیکه سکتور خصوصی قوی شود، وقتیکه فعالیت های اقتصادی به اساس معقولیت اقتصادی به میان بیاید و کمپنی ها درک کنند که در کدام ساحات انها میتوانند رقابت کنند در آن صورت گفته میتوانیم که رشد به هر مقداری که باشد دوامدار بوده میتواند.

این کمک بانک جهانی در حالی صورت گرفت که بحران کابل بانک اختلافاتی را میان وزارت مالیه افغانستان و صندوق بین المللی پول به جود آورده است .

اکثر کمک کننده ها از طریق صندوق بین المللی پول یا آی ام اف کمک هایشان را به افغانستان ارایه میکنند.

وزیر مالیه افغانستان به روز یک شنبه یک بار دیگر تاکید کرده گفت برخی مسئله کابل بانک را سیاسی ساخته و حل آن را مشکل میسازند.

اما به گفته وزیر مالیه برخی اختلافاتی که میان آی ام اف و وزارت مالیه بر سر مسئله کابل بانک به وجود آمده حل شده و به گفته او به زمان بیشتری نیاز است تا اختلافات باقی مانده نیز حل گردد.

رئیس بانک جهانی میگوید مشکل کابل بانک یک مسئله تخنیکی است که نباید سیاسی شود، او در عین حال گفت آنان و دیگر کمک کننده های افغانستان منتظر اند که اختلافات میان وازرت مالیه افغانستان و ای ام اف هر چه زودتر بر طرف گردد.

XS
SM
MD
LG