لینک های دسترسی

Breaking News

پولیس هند: نُه نفر به اتهام لت و کوب محصلین افغان توقیف شده اند


پولیس شهر شملۀ هند تمام رهنماهای سیاحان دخیل در قضیۀ لت و کوب پنج محصل افغان را دستگیر کرده

پولیس هند می گوید که نُه فرد مظنون را در قضیۀ لت و کوب پنج محصل افغان توقیف کرده اند.

دی دبلیو نیگی، یکتن از مقامات پولیس شهر شملۀ هند گفته است که از تازه ترین پیشرفت ها و اقدامات گرفته شده در این قضیه، سفارت افغانستان را در جریان گذاشته و از تامین امنیت محصلین افغان در آینده اطمینان داده است.

پنج محصل أفغان، شب یک شنبه در ایالت هِماچل پرَدیش هند، از سوی رهنما های محلی سیاحان، شدیداً لت و کوب شدند.

پنج أفغانِ زخمی شده در این رویداد، محصلین پوهنتون ها و کالج های نزدیک به شهر شِمله اند که نخست نزاع شان بر سر اخذ چوکی در بدل تکت های یک بس سیاحتی برخاست.

بر اساس گزارش ها، محصلین افغان تکتِ رفتن به دهلی جدید را خریده بودند، اما برای شان در بس ِ مورد نظر، جا داده نشد. منازعۀ شان با مسئول تکت بس ها، باعث گردید که گروهی از رهنمای سیاحان بر آنها فروریزند و لت و کوب شان کنند.

یک هیئت از سفارت افغانستان روز گذشته به شهر شمله سفر کرده بود تا در مورد چگونگی وقوع این رویداد با مقامات امنیتی و پولیس این شهر صحبت کند.

پولیس شهر شمله گفته است که تمام آن عده از رهنماهای سیاحان در این قضیه دخیل اند، در توقیف می باشند.

کشور هند میزبان تعداد کثیری از محصلین افغان است که در ایالت های مختلف آن مصروف تحصیل اند و حکومت افغانستان همواره از همکاری هند در عرصۀ معارف، ابراز امتنان نموده است.

XS
SM
MD
LG