لینک های دسترسی

Breaking News

ادامه مراسم سالانه مذهبی در هند


ادامه مراسم سالانه مذهبی در هند

مراسم به روز سه شنبه در کنار دریای گنگا برای اجرای مراسم 'آرتیا' ترتیب شده بود. در این مراسم به نسبت ازدحام بیش از حد، شانزده نفر تلف گردیدند و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

داکتر راجندرا پرییا که زخمی شدگان را تداوی می نمود گفت زخم ها خفیف بود و تمام کسانی که زخمی شده بودند، تحت تداوی قرار گرفتند، و از شفاخانه رخصت شدند.

یکتن از روحانیان هندی که نخواست اسم خود را افشا نماید گفت مراسم روز چهارشنبه محدود شد.

او گفت ما مدت این مراسم را کوتاه ساختیم، در غیر آن امکان آن بود که پس از حادثه تاثر آور دیروز، بسیار طول می کشید. ما با همکاری با ادارات مسؤول تضمین نمودیم که مراسم مذهبی باید در ظرف یک یا دو ساعت خاتمه یابد.

این حادثه در حالی رخ داد که مردم همدیگر را کنار می زدند تا بتوانند خود را به جائی برسانند که بخوبی مراسم را ببینند.

زیر پا شدن مردم در جریان مراسم مذهبی در هند، جائیکه خدمات کافی پولیس و کنترول مردم وجود ندارد، چیز معمول است.

XS
SM
MD
LG