لینک های دسترسی

Breaking News

میلیون‌ها زن هندی زنجیر ۶۰۰ کیلومتری انسانی را شکل دادند


حدود ۵.۵ میلیون زن در ایالت کرالا در جنوب هند با تشکیل یک زنجیر انسانی با طول بیش از ۶۰۰ کیلومتر، خواهان برابری جنسیتی در این کشور شده اند.

حرکت نمادین زنان در کرالا پس از وارد شدن دو زن هندی به معبد تاریخی ساباریمالا در آن ایالت شکل گرفت.

دختران ده ساله تا زنان ۵۰ ساله یا دختران و زنانی که بتوانند عادت ماهوار یا قاعدگی داشته باشند، اجازه ندارند وارد این معبد شوند، اما این دو زن این سنت دیرینه را زیر پاکردند.

ورود این دو زن که هر یک حدود ۴۰ سال عمر دارد، سبب برخوردهای خشونتبار در ایالت جنوبی کرالا شد؛ تا جاییکه در برخی ساحات این ایالت پولیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور و موترهای آب پاش کار گرفته است.

با آنکه محکمۀ عالی هند در ماه سپتمبر سال گذشته ممانعت از ورود زنان را به معبد ساباریمالا لغو کرده بود، متولیان معبد و هندوهای محافظه کار با نادیده گرفتن حکم محکمه مانع ورود زنان به این معبد می‌شدند.

پرامود کمار، سخنگوی پولیس ایالتی به خبرگزاری اسوشتیدپرس گفته است که این دو زن در حالیکه از سوی پولیس همراهی می‌شدند وارد معبد شده و در آنجا عبادت کردند.

با اینحال هندوهای معترض از ورود زنان به معبد ساباریمالا ده‌ها عریضه را به محکمۀ عالی هند پیشکش کرده و خواستار اعمال دوبارۀ منع ورود زنان به این معبد شده اند.

قرار است محکمۀ عالی هند در پایان ماه روان میلادی پس از بررسی درخواست‌ها، فیصلۀ نهایی خود را صادر کند، اما تا آن زمان حکم محکمه که در سپتامبر سال گذشته صادر شده بود، قابل اجرا خواهد بود.

XS
SM
MD
LG