لینک های دسترسی

تجار و سرمایه گذاران به خرید بیمه مکلف اند

  • فوزیه احسان

حضرت عمل زاخیلوال وزیر مالیه
وزارت مالیه افغانستان میگوید که بر یک ستراتیژی جدید بیمه، کار را آغاز کرده است که تجار را به بیمۀ شرکت ها و سرمایه گذاری ها مکلف می سازد.
این تصمیم پس از صدور حکم اخیر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از سوی وزارت مالیه اتخاذ شده است.

وحید الله توحیدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان گفت که بر اساس ستراتیژی تازه باید تجار افغان تمام شرکت ها و سرمایه گذاری های خود را تا سه ماه آینده بیمه کنند.
" بخاطر مصؤنیت سرمایه گذاری ها و سرمایه های تجار ملی ما، باید همه شرکت ها، تجارت خانه ها، فابریکه های تولیدی و پارک های صنعتی، بیمه شوند.
او از خسارۀ چند میلیون دالری در حادثه اثر آتش سوزی مندوی کابل، مثال زد.

سخنگوی وزارت مالیه گفت که در صورتیکه تجار و سرمایه گذاران طی این مدت شرکت ها و سرمایه گذاری های شان را بیمه نکنند، این حکم جبراً عملی خواهند شد.

حامد کرزی این حکم را پس از آن صادر کرد که در تازه ترین مورد آتش سوزی در شهر کابل بیش از ۶۰۰ دکان حریق شد و تجار افغان از این ناحیه صدمات سنگین مالی را متحمل شدند.

با این که تجار افغان، بیمه اموال و شرکت های خود را بسیار ضروری میدانند و از این تصمیم تازه وزارت مالیه نیز استقبال میکنند، اما میگویند که تا کنون شرکت های بیمه در افغانستان این ظرفیت را ندارد که اعتماد آنها را جلب کنند.

خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع افغانستان گفت که برای عملی کردن این طرح حکومت و شرکت های بیمه باید برای بلند بردن ظرفیت شرکت های بیمه تلاش کنند تا تجار نیز به خریداری بیمه تشویق شوند.
" تا حالی متاسفانه شرکت های بیمه به کسی پرداخت خساره نکرده است، اگر به این شکل ادامه پیدا کند نتیجه نمیدهد."
اقای الکوزی افزود که در صوریکه شرکت های بیمه شرایط ثابت و قابل اعتمادی را به وجود نیاورند، حکم تازه میتواند زمینه سو استفاده ها را نیز فراهم کند.

در این حال وزارت مالیه میگوید که تلاش می شود که درستراتیژی جدید بیمه، اصول و راه کارهای شامل گردد که شرکت های بیمه بتوانند اعتماد تجار و سرمایه گذاران را جلب کنند و وزارت مالیه نیز از این روند نظارت خواهد کرد.
بر اساس معلومات وزارت مالیه در حال حاضر پنج شرکت بیمه به شمول یک شرکت بیمه دولتی در افغانستان فعالیت دارد.
XS
SM
MD
LG