لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت ها نظارت بر انترنت را بیشتر کرده اند – گزارش


یافته های تازۀ فریدم هاوس (خانه آزادی) نشان میدهد که نظارت حکومت ها بر استفاده از انترنت و رسانه های اجتماعی روبه افزایش میباشد.

مؤسسۀ فریدم هاوس در یک گزارش تازۀ خود، کشور چین را بزرگترین ناقض آزادی های انترنتی عنوان کرده است.

بر اساس این گزارش، در سال ٢٠١٧ آزادی استفاده از انترنت در ترکیه تا حد کاهش یافته است. این گزارش می افزاید که پس از کودتای نافرجام سال ٢٠١٦ در ترکیه، استفاده از انترنت بگونۀ جدی نظارت میشود.

فریدم هاوس گفته است که شهروندان کشورهای آیسلند و ایستونیا از "آزادی خوب" برای استفاده از انترنت برخوردار بوده اند.

در این گزارش آمده است که نسبت به هر کشور دیگر، روسیه بیشترین اخبار جعلی را پخش و نشر کرده و تلاش ورزیده تا از این طریق بر سیاست های کشورهای دیگر نفوذ داشته باشد.

فریدم هاوس همچنان خواستار مصؤنیت خبرنگاران مستقل یا آزاد شده است. زیرا این خبرنگاران میتوانند که حقایق در مورد تلاش ها بخاطر خاموش نگهداشتن گزارش های مشروع را آشکار سازند.

براساس این گزارش، استفاده از تاکتیک های دادن معلومات نادرست، در انتخابات ١٨ کشور نقش مهم داشته است.

فریدم هاوس در گزارش خود می افزاید که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال ٢٠١٦، تکثیر "اخبار جعلی"به اوج خود رسیده بود که هنوز هم یک نگرانی عمده دانسته میشود.

XS
SM
MD
LG