لینک های دسترسی

Breaking News

شبکۀ فایبر نوری افغانستان با پنج کشور وصل شده است


وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان اعلام کرد که در حال حاضر شبکۀ ملی فایبر نوری این کشور با شبکه‌های فایبر نوری پاکستان، ایران، ترکمنستان، قزاقستان، ترکمنستان و تاجیکستان وصل شده است.

معصومه خاوری، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان روز پنجشنبه ۲۵ فبروری (هفتم حوت) در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت گفت که با وصل فایبر نوری به شبکه‌های این پنج کشور، زمینۀ تبادل معلومات نیز با این کشورها فراهم شده است. ‏

آمار وزارت مخابرات افغانستان نشان می‌دهد که برای تطبیق پروژۀ فایبر نوری ۱۵۰ میلیون دالر سرمایه‌گذاری شده است که از جمله ۶۰ میلیون آن از بودجه حکومت و متباقی از کمک‌های ادارۀ انکشافی ایالات متحده می‌باشد.

همچنان وزیر مخابرات افغانستان گفت که از جملۀ ۶۰۰۰ کیلومتر شبکۀ فایبر نوری در داخل این کشور، کار وصل ۵۵۰۰ کیلومتر آن در ۲۸ ولایت تکمیل شده است.

او افزود: "از خاطر مشکلات ناامنی و شرایط سخت جغرافیایی در نه ولایت باقی‌مانده سروی‌ها و مطالعات جریان دارد تا بتوانیم از این مشکلات بیرون شویم و به طرف تطبیق این پروژه برویم."

خانم خاوری گفت که شرکت مخابراتی ‏افغان تیلی‌کام در سال مالی گذشته، ۴۰ ولسوالی، بیش از ۴۵۰ مکتب، ۲۱ پسته‌خانه و ۵۶ اداره را به شبکه ملی فایبر نوری وصل کرده است.

اتصال شبکۀ فایبر نوری از طریق واخان بدخشان تا سرحد چین، تمدید اتصال این پروژه از ولایت نیمروز تا مرز ایران، کار ساختمان کیبل فایبر نوری از نقطه صفر مرز آقینه تا بندر آقینه و تمدید کیبل شرکت ترکمن تیلی کام تا نقطۀ صفری از دیگر پیشرفت‌ها در بخش پروژۀ فایبر نوری است.

وزارت مخابرات افغانستان دو سال پیش اعلام کرده بود که با تطبیق شبکۀ فایبر نوری و استراتیژی پنج سالۀ این وزارت، ۸۰ درصد شهروندان افغان تا سال ۲۰۲۳ میلادی، به انترنت پرسرعت دسترسی خواهند یافت.

اتصال پوهنتون‌های دولتی افغانستان، بیش از ۳۰۰ ولسوالی و اضافه از پنج‌هزار مکتب به انترنت از دیگر برنامه‌های حکومت افغانستان است.

آمار وزارت مخابرات افغانستان نشان می‌دهد که هم اکنون نزدیک به ده میلیون شهروند این کشور به انترنت دسترسی دارند.

XS
SM
MD
LG