لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام ها در ایران


گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام ها در ایران

سازمان عفو بین المللی می گوید که ایران در سال جاری میلادی در مقایسه با دوسال گذشته بیشترین افراد را در ارتباط به قضایای وابسته به مواد مخدر اعدام کرده است.

سازمان عفو بین المللی این مطلب را به روز پنجشنبه ابراز کرده و گفته است که ایران به خاطر اعدام افراد در سطح جهان بلند ترین ارقام را دارد.

این گروه حقوق بشری گفته است که ایران 488 تن از افراد را درارتباط به قضایای مواد مخدر در سال 2011 میلادی اعدام کرده است.

این درحالی است که در سال 2010 یکصد و هفتاد و دو نفر و در سال 2009 یکصد و شصت و شش نفر در ایران در رابطه به مسایل وابسته به مواد مخدر اعدام شده بودند.

این اعدام ها درحالی صورت گرفته است که نشانه یی از کاهش استفاده مواد مخدر در ایران دیده نشده است.

XS
SM
MD
LG