لینک های دسترسی

گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام ها در ایران


گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام ها در ایران

سازمان عفو بین المللی می گوید که ایران در سال جاری میلادی در مقایسه با دوسال گذشته بیشترین افراد را در ارتباط به قضایای وابسته به مواد مخدر اعدام کرده است.

سازمان عفو بین المللی این مطلب را به روز پنجشنبه ابراز کرده و گفته است که ایران به خاطر اعدام افراد در سطح جهان بلند ترین ارقام را دارد.

این گروه حقوق بشری گفته است که ایران 488 تن از افراد را درارتباط به قضایای مواد مخدر در سال 2011 میلادی اعدام کرده است.

این درحالی است که در سال 2010 یکصد و هفتاد و دو نفر و در سال 2009 یکصد و شصت و شش نفر در ایران در رابطه به مسایل وابسته به مواد مخدر اعدام شده بودند.

این اعدام ها درحالی صورت گرفته است که نشانه یی از کاهش استفاده مواد مخدر در ایران دیده نشده است.

XS
SM
MD
LG