لینک های دسترسی

Breaking News

استفاده ایران از رسانه ها علیه حضور ایالات متحده در افغانستان


یک مقام ریاست جمهوری افغانستان به شرط عدم افشای نام به شبکۀ خبر رسانی رویترز گفته است که هدف ایران مقابله با موجودیت ایالات متحده در افغانستان با استفاده از رسانه ها می باشد.

صدیق الله توحیدی از نهاد حمایت از خبرنگاران در افغانستان می گوید که نفوذ کشور های خارجی از طریق رسانه ها در افغانستان یک حقیقت مسلم است، اما او رقم گزارش رویترز را رد می کند که گویا یک بر سوم رسانه های افغانستان زیر نفوذ ایران قرار دارد.

داود مرادیان، استاد پوهنتون امریکایی در افغانستان به رویترز گفته است که ایران سالانه 100 میلیون دالر را به مصرف می رساند که اکثریت آن در رسانه ها، پروژه های جامعۀ مدنی، مدارس دینی به مصرف می رسد، تا به ایالات متحده به اثبات برساند که می تواند در افغانستان نفوذ داشته می تواند.

گزارش رویترز بر حساس بودن زمان، یعنی خروج قوای خارجی از افغانستان پس از سال 2014 تأکید می کند، و توحیدی می گوید که فعالیت رسانه های پشتیبان منافع ایران در افغانستان از دو سال به این طرف افزایش یافته است.

در مطلب رویترز به نقل از یک نطاق تلویزیون تمدن آمده است که معاش آنها با کمک ایران تمویل می شد و در برنامه ها تلاش می شد تا تحلیلگران و افرادی دعوت شود که به طرفداری از ایران و مخالفت با ایالات متحده صحبت کنند. اما مقامات تلویزیون تمدن این ادعا را توهین به خود می دانند و می گویند که هدف نشراتی آنها، نمایش رقص زنان نیمه برهنه نه، بلکه ترویج ارزش های اسلامی می باشد – دلیلی که شبکۀ آنها را هدف انتقادات ساخته است.

امنیت ملی افغانستان چندی پیش اعلامیه یی را نشر کرده بود و عده یی از رسانه ها را به پیشبرد علایق ایران و پاکستان در افغانستان متهم ساخته بود. بعد از سر و صدا های زیاد، موضوع فرونشست. اسماعیل یون، مدیر مسئول تلویزیون ژوندون – شبکۀ که به گرفتن پول از ادارۀ استخباراتی پاکستان متهم شده بود – نقش ایران را نسبت به پاکستان متبارزتر و فعالتر عنوان می کند.

به اساس گزارش رویترز، بیش از مناصفۀ 171 تلویزیون فعال در عراق توسط ایران تمویل می شود که این خود نشان دهندۀ افزایش نفوذ تهران در عراق بعد از خروج عساکر امریکایی می باشد.

صدیق الله توحیدی می گوید بی کفایتی حکومت در این قسمت نیز خط سرخ میان آزادی بیان، آزادی جریان معلومات و حفاظت از منافع ملی افغانستان را مکدر ساخته است. امنیت ملی افغانستان یک خبرنگار شبکۀ نیمه رسمی فارس را در کابل به اتهام فعالیت استخباراتی به نفع ایران دستگیر کرد.

اسماعیل یون می گوید برای جلوگیری از فعالیت رسانه های وابسته به کشور های خارجی و ایجاد شفافیت باید روند نظارت کاری ایجاد گردد تا در منابع عایداتی و مصارف ارگان های نشراتی در افغانستان واضح شود.

آژانس خبر رسانی پژواک نیز گزارش می دهد که حکومت ایران مبلغ 25 میلیون دالر را تخصیص داده است تا توافق روی موافقتنامۀ همکاری های استراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحده را در شورای ملی افغانستان به چالش بکشد. در مطلب پژواک آمده است که عده یی از اعضای شورای ملی افغانستان برای ترغیب سایر اعضا توظیف شده اند.

قرار است شورای ملی افغانستان روز شنبه روی تصویب توافقنامۀ همکاریی های دراز مدت با ایالات متحده رأی گیری کند. اعضای ولسی جرگه در ظاهر سخن از وطن پرستی، منافع افغانستان و اسلام می زنند و ادعا می کنند که هیچگاهی زیر فشار و نفوذ کشور های خارجی رأی نمی دهند، اما با آن هم در گزارش پژواک آمده است که عدۀ از اعضای ولسی جرگه پنج تا 10 هزار دالر دریافت کرده اند تا توافقنامۀ همکاری با واشنگتن را رد کنند.

XS
SM
MD
LG