لینک های دسترسی

Breaking News

هشدار مقتدی الصدر به ایالات متحده


هشدار مقتدی الصدر به ایالات متحده

مقتدی الصدر، ملای افراطی شیعه در عراق از عساکر امریکایی می خواهد تا آن کشور را ترک گویند و یا با مقاومت وی مواجه خواهند شد.

هشداریۀ وی در حالی نشر شد که مقامات عراقی روی امکان تمدید زمان حضور نظامی امریکا بحث می کنند.

این روحانی ضد امریکایی هشداریۀ خود علیه قوای امریکایی را به روز سه شنبه در صفحۀ انترنتی خویش نشر نموده بود.

مقتدی الصدر در این بیانیه به عساکر امریکایی گفته است که عراق را ترک نموده، دوباره با خانواده های خود بپیوندید که بی صبرانه منظر دیدار آنان می باشند.

او همچنان گفته است عراقی ها تا زمانی مقاومت نشان خواهند داد که کشور آنها را ترک نماید.

XS
SM
MD
LG