لینک های دسترسی

تلفات حد اقل ۳۰ نفر در یک آتش سوزی در عراق


در اثر آتش سوزی در یک هوتل در شمال عراق، حد اقل سی نفر بشمول خارجیان تلف گردیده و اضافه تر از بیست و سه نفر دیگر زخمی گردیده اند.

مقامات محل به روز جمعه گفتند اطفال و زنان نیز در جمله کشته شده گان شامل می باشند. این آتش سوزی نیمه شب در یک هوتل در مرکز شهر سولیمانیه صورت گرفت. مقامات می گویند حد اقل سه نفر زمانی تلف گردیدند که برای نجات خود از آتش سوزی خود را از منزل سوم پرتاب نمودند.

مقامات گفتند چنین معلوم می شود که این آتش سوزی در هوتل سوما ناشی از مشکل برق بوده باشد.

XS
SM
MD
LG