لینک های دسترسی

قتل مأمور پولیس عراقی توسط مردان مسلح


قتل مأمور پولیس عراقی توسط مردان مسلح

مقامات عراقی میگویند مردان مسلح یک مأمور ارشد پولیس عراق را به قتل رسانیده اند که ریاست قطعۀ تحقیقاتی را در شهر شمالی موصل به عهده داشت.

مأمورین میگویند مهاجمین روز سه شنبه محمد عزیز را در نزدیکی منزل وی هدف گلوله قرار دادند. این حمله تازه ترین حادثه از موج خشونت ها توسط شورشیان میباشد که مسئولین امور امنیتی و کارمندان حکومت را هدف قرار میدهند.

خشونت بروز دوشنبه در آن کشور هشت تن را هلاک ساخت که در بین آنها یک خبرنگار شبکۀ تلویزیونی الحره نیز شامل بود.

پولیس میگوید طاهر خادم، فلم بردار عراقی ذریعۀ بمی هلاک گردید که در موتر وی جاسازی شده بود. خبرنگاران بدون سرحد قتل وی را محکوم نموده خواهان محافظت خبرنگاران عراقی گردید.

XS
SM
MD
LG