لینک های دسترسی

خروج عساکر امریکایی از عراق


خروج عساکر امریکایی از عراق

آخرین قطار عساکر ایالات متحده با ترک عراق جنگ تقریباً 9 ساله را پایان بخشید. این عساکر که رژیم دکتاتوری صدام حسین را سقوط دادند، عراقی ها را با یک دموکراسی شکنند که هنوز هم با شورشگرایی و جنگ های فرقه یی مواجه است، پشت سر گذاشت.

آخرین قطار که مشتمل از 100 واسطه بود به روز یک شنبه 500 عسکر را به کویت انتقال داد. خروج نیروهای ایالات متحده جنگ تقریباً 9 ساله را پایان بخشید که به قیمت جان 4500 عسکر امریکایی ، دها هزار عراقی و صد ها میلیارد دالر تمام شد.

جنگ عراق در سال 2003 میلادی با سقوط صدام حسین دکتاتور عراقی آغاز گردید.

در اوج این جنگ بیش از 170 هزار عسکر ایالات متحده در بیش از 500 پایگاه مستقر شد. ولی با خروج عساکر ایالات متحده به روز شنبه، فقط 3000 عسکر امریکایی در عراق باقی مانده است.

XS
SM
MD
LG