لینک های دسترسی

Breaking News

کری جهت تسریع اصلاحات در عراق با رهبر کرد ها دیدار کرد


دیدار جان کری با رهبر کردی عراق
دیدار جان کری با رهبر کردی عراق
ایالات متحده امریکا از حمایت متداوم از عراق در مقابل شورشیان سنی تعهد می کند. حالا منحیث بخش عمده این کمک، تیمی از مشاورین نظامی دست به عمل میزنند و این به اساس موافقتنامه ای صورت می گیرد که بین حکومات عراق و ایالات متحده به ارتباط حمایت های قانونی برای قوای امریکایی بدست آمده است.

جان کری وزیر خارجه امریکا روز سه شنبه وارد منطقه خود مختار کردستان عراق گردید تا با مسعود برزانی رهبر کردی که از سالها با نوری المالکی صدراعظم عراق در عداوت و نزاع بوده است، ملاقات کند.

آقای کری می کوشد رهبران سیاسی عراق را ترغیب کند تا با آوردن تغیرات و اصلاحات در حکومت به رهبری شیعیان، بهترین طریقه برای سرکوبی شورشیان سنی مذهب که زیر نام حکومت اسلامی عراق و شام فعالیت می کنند و کشور را به جنگ داخلی می کشانند، چاره جوی شود.

آقای کری میگوید " آزمون تشکیل حکومت یک مشکل عمده است که ما به آن مواجه استیم. در روز های اخیر همکاری امنیتی بین نیرو ها در ساحه کرد نشین برای مقابله با شورشیان داعش، وخیم بوده است."

وزیر خارجه امریکا امیدوار است که کمک برزانی ، نوری المالکی را وادار می سازد تا قدرت بیشتر را برای سنی ها و اقلیت کرد ها در حکومت بدهد، و در عوض خشمی که شورشیان دولت اسلامی عراق و شام را بر آشفته ساخته است، کاهش دهد.

ایالات متحده امریکا تعهد کمک جدی و دوامدار را به عراق در مبارزه با شورشیان سنی نموده است و اکنون با امضای توافق مصوونیت نیرو های امریکا ایالات متحده می تواند مشاورین نظامی را به آن کشور بفرستد.

اما نگرانی های روز افزون در این مورد موجود است که تا کدام حد این کمک امریکا موثر واقع می گردد، در حالیکه نیروی نظامی عراق تحت فشار قرار دارد.

از جانب دیگر اعضای کانگرس امریکا منجمله ادم کنزنگر، از الونایز که چند بار در مبارزات عراق فرستاده شده بود، از اعضای کانگرس میخواهد که به حملات بیشتر هوایی امریکا در مقابل شورشیان داعش اجازه داده شود.

مقامات وزارت دفاع امریکا می گویند نیرو های نظامی عراق به مشکلات زیادی مواجه است به شمول نبود رهبری در بعضی ساحه ها.

خانم سارا چایز عضو کارنیگی که قبلا مشاور خاص لوی درستیز امریکا بود میگوید "حکومت فرقه گرا یا این که بسیارمفسد است یا احتمال هردو می رود، زیرا یک بخش وسیعی از جمعیت خود را در آن سهیم نمی دانند و از جانب حکومت خویش خود را تحقیرشده می بینند، درین حالت این که قوای امنیتی هراندازه باشد نمی تواند این نقیصه را برطرف کند."
درحالیکه قوای امنیتی عراق خاصتا در شمال درحال مضمحل شدن است، ستراتیژی گروه دولت اسلامی عراق و شام کارمیدهد. این مطلب را پال فلوید افسر و تحلیل گر امور نظامی بیان داشته می گوید "آنها درحال تحرک دریک ساحه وسیع جغرافیوی خیلی موثربوده، اما به این اندازه پراگنده بودن سبب عدم موثریت گردیده است. "

اکنون دیده شود که مشاورین نظامی ایالات متحده تا کدام اندازه می توانند این روند را تغیربدهند.
XS
SM
MD
LG