لینک های دسترسی

تعلیق یکصد کمپنی داخلی و خارجی دخیل در فساد


مقامات ایساف در افغانستان میگوید تیم مشترک قوای شفافیت این نیروها تلاش دارد که در همکاری با جامعه بین المللی و همچنان حمایت حکومت افغانستان در عرصه مبارزه با فساد اداری تلاش هایش را آغاز نماید.

برید جنرال رکی وادل فرمانده تیم مشترک قوای شفافیت ایساف که به روز چهار شنبه طی نشستی با خبرنگاران صحبت میکرد همچنان پذیرفت که شماری از کمپنی های خارجی و اتباع کشور های مختلف به شمول اتباع ایالات متحده امریکا در فساد اداری در افغانستان دست داشته اند.

فرمانده تیم مشترک قوای شفافیت آیساف میگوید در این ارتباط از دو سال به این طرف دها تن از اتباع خارجی بازداشت شده و همچنان کار صد کمپنی خارجی به تعلیق در آمده است.

او میگوید این مسایل همواره رخ داده و تلاش قوای کار ۲۱۰ این بوده تا پول های که به بخش نظامی اختصاص یافته در راه های درست به مصرف برسد.

آقای وادل به ادامه افزود: "برای این که ما این را تشخیص نمودیم که در سال های گذشته به کار نبردن این پول ها بصورت درست آن ما نیز جز مشکل بودیم، بناً قوای کاری ۲۱۰ تا کنون قرارداد های به ارزش بیش از سی ملیارد دالر را که بیش از یکهزار و پنج صد شرکت خارجی و افغان در آن دخیل بوده اند دوباره بررسی کرده و در نتیجه آن بیش از صد شرکت به تعلیق درآمده است و یا هم اردوی ایالات متحده امریکا با آنها وارد معامله نمی گردد."

وی همچنان میگوید به همکاری تیم مشترک قوای شفافیت دو قاچاقبر بزرگ بین المللی به نام های حاجی جمعه خان و حاجی بخشو به جرم قاچاق ده ها تن مواد مخدر گرفتار شده اند و هم اکنون در ایالات متحده امریکا در بازداشت بسر می برند.

تیم مشترک شفافیت آیساف متشکل از کشور های مختلف بخصوص ایالات متحده امریکا و آیساف بوده که از سال ۲۰۱۰ میلادی به این طرف کارش در افغانستان را آغاز کرده است.

آقای وادل همچنان از برخی اقدمات حکومت افغانستان یاد کرد که در زمینه مبارزه با فساد اداری برداشته است.

او از اعلامیه اخیر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که به منظور مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در ادارات و نهاد های مختلف دولتی صادر کرده به عنوان مثال یاد کرد و آن را یک گام مهم در عرصه مبارزه با فساد از سوی دولت افغانستان خواند.

در این حال شفیق همدم رئیس عمومی شبکه مبارزه با فساد اداری در افغانستان نسبت به تلاش های حکومت و جامعه جهانی خوشبین نبوده و میگوید تا هنوز هم باور ندارد که حکومت افغانستان و یا سایر شبکه های که در راستای مبارزه با فساد در افغانستان کار میکنند اراده جدی برای مبارزه با فساد داشته باشند.

آقای همدم با اشاره به فرمان اخیر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که بمنظور مبارزه با فساد در نهاد های دولتی صادر کرده است گفت: "بخاطر این که فرمان در حالی صادر می شود که در حکومت افغانستان مقامات عالی رتبه حکومت توسط خود حکومت به فساد اداری متهم شدند اما اینها هنوز هم پست های ارشد حکومتی را در عهده دارند که این پست ها به نحوی به آنها مصوونیت و معافیت می بخشد."

او افزود که آنها بر این باورند که حکومت افغانستان زمانی می تواند این قوانین و فرمان ها را به صورت درست تطبیق کند که در قدم اول کسانی که به فساد اداری متهم اند از پست هایشان برکنار شوند."

اما رئیس عمومی شبکه مبارزه با فساد اداری میگوید در صورتیکه اراده قوی برای مبارزه با فساد هم از سوی دولت افغانستان و هم از جانب جامعه جهانی وجود داشته باشد، هنوز هم فرصت باقی است و زمینه مساعد است که با فساد اداری در افغانستان مبارزه شود و جلو فساد در این کشور گرفته شود.
XS
SM
MD
LG