لینک های دسترسی

Breaking News

زنان افغان رها شده از قید داعشیان، چه حکایت دارند؟


زنان رها شده از قید داعش در ننگرهار، از حکومت خواستار کمک شده اند. این زنان با برخی از اعضای خانوادۀ شان، در اسارت داعش بودند و میگویند که مردان خانواده های شان را هم داعش سر بریده اند.

شش زن، مدت چهار ماه و پنج روز را در ولایت ننگرهار، در اسارت داعش بسر بردند. حتی دو طفل آنان هم به اتهام کافر بودن، با مادر شان در قید داعش بودند.

این زنان میگویند که مدت یکسال پیش، بعد از هجوم داعش بالای پوسته های امنیتی در منطقه سید احمد خیل ولسوالی کوت، همراه با شوهران شان اسیر شدند.

یکی از زنان رها شده از قید داعش به صدای امریکا گفت: "ظلم شان همین بود که ما را برده بودند، مسافر نشسته بودیم، گرسنه و تشنه، لباسهای کهنه وچرک، با قلت آب روبرو بودیم، حتی جای ادای نماز نداشتیم". او افزود که داعشیان حتی این زنان را لت و کوب میکردند.

یک زن دیگر از این میان به صدای امریکا گفت که تندروان داعش دو برادر و شوهرش را سربُریدند و بعد ویدیوی سربُریدن شوهرش را به وی نشان میدادند.

حاجی حیات خان قوماندان خیزش کنندگان مردمی در ننگرهار میگوید این زنان در بدل رهایی زنان داعشی توسط یک فرد روستایی رها شدند.

حیات خان می افزاید که از دوازده مردی که با شش زن ازسوی داعش ربوده شدند، ده تن آنان کشته و دو تن ناپدید گریدند.

XS
SM
MD
LG