لینک های دسترسی

Breaking News

رهبران اروپایی برای پاسخگویی به مهاجرت ها تصمیم می گیرند


رهبران اتحادیه اروپا مصارف را برای بکار گیری روشهای نجات حیات پناهجویان دربحیرۀ مدیترانه دوبرابر خواهند ساخت.

رهبران اتحادیه اروپا طی یک جلسه اضطراری در بروکسل درمورد چگونگی روش جلوگیری ازسرازیرشدن مردم به اروپا بحث کردند.

انتظار میرفت رهبران اتحادیۀ اروپا طیف گسترده از گزینه ها را به شمول اقدام نظامی برای جلوگیری ازسرازیر شدن پناهجویان که از طریق بحربه اروپا میروند ، پیشنهاد کنند.

رهبران اتحادیه اروپا مصارف را برای بکار گیری روشهای نجات حیات پناهجویان دربحیرۀ مدیترانه دوبرابر خواهند ساخت و از منابع نظامی در گرفتاری و نابود کردن کشتی های استفاده خواهد شد که برای قاچاق مورد استفاده قرار میگیرد. پیش نویسی نیز برای نشست اضطراری درزمینه ترتیب گردید.

این در حالیست که اخیرا مهاجرین سومالیایی و اریتریایی از آبهای نزدیک ایتالیا نجات یافته و به بندر سالیرنو در ایتالیا رسیده اند. همچنان صدها مهاجر افریقایی به روز پنجشنبه که از سواحل لیبیا نجات داده شده بودند، در بندر سیسیلی به کاتانیا ایتالیا وارد شدند.

در مالتا، امروز پنجشنبه مراسم تشییع جنازه نه صد مهاجری برپا شد که کشتی حامل آنان پنج روز پیش حین سفر از جانب لیبیا واژگون شده بود و اواخر روز چهارشنبه، به نشانه احترام از قربانیان این حادثه با افروختن شمع یاد بود به عمل آمد.

روش های بشردوستانه تر

متیوبینزی،صدراعظم ایتالیا به قانونگذاران کشورش گفت که اروپا باید روش بشردوستانه تری را برای مهاجران روی دست گیرد. و اتحادیه اروپا باید بار قاچاق انسان را مهار و مهاجرینی را که از کشورهای افریقایی می آیند ، کمک کند.

بن کیمون ، منشی عمومی سازمان ملل متحد در جلسات روم ابراز داشت که به زودی یک جلسه با رینزی صدراعظم ایتالیا روی مسئله مهاجرین داشته باشد و علاوه کرد که در نشست خود با پاپ فرانسیس درین مورد صحبت خواهد کرد تا وی با رهبران اروپا و سازمان ملل متحد درمورد چگونگی رسیدگی به این مسئله بسیار جدی بشردوستانه و مهم حقوق بشررا، مطرح و با هم روی آن کار نمایند.

اتحادیۀ اروپا به خاطر ناکامی در انکشاف پاسخ دهی کافی در برابرسرازیر شدن مهاجرین از شمال افریقا، شرق میانه و جنوب آسیا که به خاطر فرار از فقر به دنبال یک زندگی مرفه تر به اروپا می آیند، با انتقاد شدیدی مواجه است.

امید برآن میرود که ختم اجلاس رهبران اتحادیه اروپا و آغاز مذاکرات سرمنشی سازمان ملل متحد بتواند راه را برای سهولت تلاش های اتحادیه اروپا درراستای رسیدگی برای مهاجرینی باز سازد که از افغانستان به اثر فقر ، تنگدستی و جنگ و به امید زندگی بهتر راهی کشورهای اروپایی میشوند.

XS
SM
MD
LG