لینک های دسترسی

حمله افراد مسلح به یک موتر قونسلگری جاپان در پاکستان


حمله افراد مسلح به یک موتر قونسلگری جاپان در پاکستان

مامورین پاکستانی میگویند چند مرد مسلح به موتر قونسلگری جاپان در شهر کراچی حمله نموده و دو تن از کارمندان پاکستانی آن قونسلگری را مجروح نمودند.

پولیس میگوید هدف این حمله که بروز پنجشنبه اتفاق افتاد، سرقت بود. آنان میگویند مردان مسلح زمانی بر این موتر آتش گشودند که موتر در مقابل یک بانک برای اخذ پول توقف نمود.

هیچ مامور جاپانی در موقع حمله در موتر نبود. و حمله کننده گان سوار بر موتر سایکل، فرار نمودند.

همچنان بروز پنجشنبه، مامورین پاکستانی گفتند یک طیاره بدون پیلوت امریکایی حداقل ۵ شورشی مظنون را در شمالغرب آنکشور بقتل رساند.

بروز پنجشنبه دو راکت به محوطه اقامت تندروان در وزیرستان شمالی در امتداد سرحد با افغانستان پرتاپ شد.

یکروز قبل از آن دو حمله از جانب طیاره های بدون پیلوت امریکایی در عین منطقه شش تندرو را هلاک ساخت.

XS
SM
MD
LG