لینک های دسترسی

Breaking News

سناتور جان مکین: ' دلچسپی ایالات متحده، هند و پاکستان، بهبود اوضاع و ثبات در افغانستان است. '


An aerial view of the image of Pope Francis by Italian artist Dario Gambarin is seen in a threshed wheat field in Castagnaro, near Verona, Italy. Gambarin used a tractor with a plow and a harrow to create the image on a 25,000 square-meter field.
An aerial view of the image of Pope Francis by Italian artist Dario Gambarin is seen in a threshed wheat field in Castagnaro, near Verona, Italy. Gambarin used a tractor with a plow and a harrow to create the image on a 25,000 square-meter field.

جان مکین، سناتور جمهوری خواه ایالات متحده در صحبت با تلویزیون آشنا صدای امریکا درخصوص تقسیم بندی در بین حزب جمهوری خواه در رای دادن به مسئله مصارف دفاعی اظهار نگرانی کرده بود.

او اظهار امیدواری کرد که اعضای کانگرس، خصوصا جمهوری خواهان تازه انتخاب شده بر ضرورت باقی ماندن درافغانستان، رای دهند.

مکین گفت امیدوارم (اعضای کانگرس) چنین کنند. آنها به رهبری ریاست جمهوری نیاز دارند و من می خواهم شاهد صحبتهای زیاد رئیس جمهور در آنمورد باشم. جان مکین علاوه کرد او به ندرت به آن اشاره میکند آن نخستین موضوع است.

سناتور جمهوری خواه ایالات متحده گفت نکته دوم این است که جنگ در افغانستان و عراق هیچ نقشی در آخرین انتخابات ایالات متحده نداشته و همه در مورد مسائل داخلی بوده است.

جان مکین در ادامه صحبتش گفت " در مورد برخی از اعضای جدید کانگرس باید گفت که معلوم نیست دقیقا درچه موقفی قرار دارند و این جاست که نقش رهبری مطرح میشود - ما باید به این اعضائی که شاید هم هرگز به افغانستان نبوده و یا در مسائل آن کشور وارد باشند، واضح سازیم که ما نمیتوانیم بگذاریم افغانستان یک بار دیگر مرکز حملات دهشت افگنی علیه ایالات متحدۀ امریکا و متحدین ما شود."

موضوع تصویب یا رد پیمان جدید کاهش سلاح ذروی با روسیه موسوم به "ستارت" ازجمله مباحث اعضای کانگرس امریکا است. سناتور مکین می گوید "نگرانی های معقولی وجود دارد که بسیاری از ما در مورد این پیمان داریم. امیدواریم تا بتوانیم این نگرانی ها را حل و فصل کنیم و من نگران امضاکردن اعلامیه در مورد سیستم دفاع راکت از سوی روسها هستم.

او با اشاره به بیانیه اخیر سناتور کال در عدم حمایت از پیمان جدید " ستارت " گفت سناتور کایل نگران بودجه عصری ساختن مواد ذروی موجودۀ خودماست. سناتور مکین گفت من هنوز هم درمورد اینکه ما می توانیم آن موضوعات را حل نمائیم، امیدوارهستم.

اما آیا سناتور جان مکین خودش از این پیمان حمایت خواهد کرد؟

او گفت " ما به وقوع بعضی چیزها ضرورت داریم و البته ما باید ارزیابی کنیم و امیدوارم پیشرفت صورت گیرد.

سناتور مکین درپاسخ به این سوال که علایق ستراتژیک هند و ایالات متحده تا چه اندازه درخصوص افغانستان به هم نزدیک است گفت فکر می کنم دلچسپی ایالات متحده، هند و پاکستان، بهبود اوضاع و ثبات در افغانستان است که افغانستان را از تبدیل شدن به یک پایگاه تمرینات نظامی و مجهز سازی دهشت افگنان برای براه انداختن حملات دهشت افگنی دور سازد.

سناتور جمهوری خواه ایالات متحده در ادامه صحبتش با بخش تلویزیون آشنا صدای امریکا گفت: من باور دارم که ایالات متحده و هند – به حیث پر سابقه ترین و بزرگترین نمادهایی از دموکراسی درجهان، روابط بسیار مهمی با هم دارند. جان مکین گفت ما می توانیم برای همیشه نیروی بزرگی در منطقه باشیم.

سناتور مکین به نیاز پاکستان به مساعدت ایالات متحده باور دارد. او درادامه سخنش گفت ما یک دورۀ ده ساله را که در آن همه روابط خود با پاکستان را قطع نموده بودیم، پیموده ایم و آن ما را به جایی نرساند. باید اینرا نیز درک کنیم که پاکستان یک کشور مسلح به سلاح ذرویست اما ما باید روی دوستان خود در اردوی پاکستان فشار آریم تا رابطۀ آی اس آی را با شبکه حقانی که یک اشتباه ا ست کاهش بخشیده و قطع نماید.

جان مکین درمورد نقش ایران در اوضاع درافغانستان گفت نقش ایران به آنچه که در عراق سعی کردند بسیار شبیه است که باعث ایجاد حوادث در آن شد. آنها ( ایرانیان ) طالبان را دوست ندارند لیکن علاقه آن کشور نسبت به ما کمتر است.

سناتور مکین گفت "ایرانی ها دخالت نمودند. آنها در هر دو انتخابات عراق و افغانستان پول زیاد و به مقدار قابل توجه مصرف کردند. اما در مورد رژیم ایران، روش افراطی و حکومت افراطی آن در برابر کشورهای منطقه، شک و تردید عمیق وجود دارد."

XS
SM
MD
LG