لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت صحت عامه: انتقال زخمی ها آزمون برانگیز بود


وزارت صحت عامه افغانستان مسدود بودن جاده ها را درهنگام انتقال زخمیان به مراکزخدمات صحی چالش برانگیز خوانده است .

وزارت صحت عامه و کابل امبولانس بسته بودن جاده ها را در هنگام انتقال زخمی ها چالش برانگیز خوانده اند.

مسوولان کابل امبولانس می گویند که درابتدا حین انتقال زخمی ها با مشکلاتی که از سوی نیروهای امنیتی ایجاد شده بود، روبرو شدند .

بسته گان قربانیان رویداد دیروز دردهمزنگ کابل، مشکلات انتقال زخمی ها را به شفاخانه ها یکی از علل افزایش تلفات میدانندو بیشترین زخمی های رویداد دیروز درشفاخانه های استقلال و ابن سینا انتقال داده شدند.

محمد صابر نصیب ، رئیس شفاخانه استقلال کابل میگوید که نزدیک ترین مکان برای درمان و رسیدگی به حد اقل نود زخمی و هفده کشته در یک شفاخانۀ نه چندان بزرگ کار ساده نیست.

اما برای انتقال زخمی ها به شفاخانه های ایمرجنسی و سردار محمد داود خان، جاده ها همه مسدود بود ، نیروهای امنیتی از عبور ومرور وسایط نقلیه در جاده های که با مرکز شهر وصل می شوند با قرار دادن کانتینرها جلوگیری نموده بودند.

نورمحمد از بستگان یکی از قربانیان این رویداد مسدود بودن جاده ها را یکی ازعلل افزایش شمار تلفات میداند.

مسدود بودن جاده ها به سمت شفاخانه های مرکز شهر ، کابل امبولانس را نیز به آزمون کشانید و مسوولان این اداره به این باور اند که اگر انتقال زخمی ها دیر انجام شود ، وضعیت زخمی ها وخیم خواهد شد .

اسماعیل کاووسی ، مسوول روابط وزارت صحت عامه افغانستان نیز بسته بودن جاده ها را درهنگام رساندن خدمات صحی چالش برانگیز خوانده است . درشهر کابل بسته بودن جاده ها درهنگام وقوع رویداد ها و رفت و آمد مقام های دولتی به یک فرهنگ مبدل شده است ، این فرهنگ تحمیلی هر از گاهی باشند گان کابل را با دشواری های زیادی روبرو میسازد.

XS
SM
MD
LG