لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی مردم کابل از حملات مسلحانه در شهرشان


نگرانی مردم کابل از حملات مسلحانه در شهرشان

باشندگان شهر کابل میگویند با افزایش حملات انتحاری و مسلحانه و بخصوص حملات مسلحانه روز سه شنبه و چهارشنبه در کابل آنان را به شدت نگران کرده است.

ناهید باشنده مکروریان سوم در این مورد میگوید "هر کسی که از خانه به بیرون می رود احساس امن نمی کند، طفلی که به مکتب می رود فامیل وی نگران است که ایا طفل وی دوباره به خانه می آید یا نه، کسی که وظیفه می رود هم احساس امن نمی کند که ایا دوباره به خانه بر می گردد یا نه، راکتی که به یک موتر مکتب خورد سه طفل کشته شدند، اینها چه گناه داشتند، آنان اصلاً خبر ندارند که جنگ چه است، او نمی داند که گناه اش چه است که در روی سرک کشته می شود، فامیل ها به هزار امید طفل خود را به مکتب می فرستند اما دوباره جنازه اش به خانه می آید، غیر از خدا ما امید دیگری نداریم."

جمشید یکی دیگر از باشندگان کابل می گوید حملات روزهای گذشته باعث شده که مردم یک بار دیگر در فکر ترک کردن افغانستان و مهاجرت به کشورهای همسایه شوند.

او در این مورد میگوید "دیروز حوالی ساعت یک بود که فیر شد، فیرهای پراکنده زیاد شد، مردم وارخطا و سراسیمه هر طرف رفتند، بلاکی ها خانه های خود را رها کردند از ساحه فرار کردند، ما کراچی ، یا غرفه سگرت داریم آن را رها کرده رفتیم، بلاکی های که خانه های خود را رها کرده بودند، دوباره که آمدند میگویند ما خارج می رویم، پاکستان می رویم، از دوستانم بسیاری هایشان می گفتند که پاکستان می رویم."

باشندگان شهر کابل همچنان از دولت میخواهند تا برای تامین امنیت پایتخت توجه جدی نموده و اقدمات لازم را در این راستا اتخاذ نماید.

"خواست ما از دولت این است که این حملات را کنترول کند، جلوگیر شود، پولیس را تقویت کند."

در این حال تعداد دیگری از شهریان کابل به توانایی نهادهای امنیتی به دیده شک می نگرند و میگویند حملات اخیر در کابل نشان داد که این نیروها توان مقابله با مخالفین و شبکه های تروریستی را ندارند.

حملات انتحاری و مسلحانه در شهر کابل در کنار ایجاد ترس وحشت میان باشنده گان این شهر، باعث ایجاد موانع و مشکلات ترافیکی نیز میشود.

هر حمله انتحاری و تروریستی در کابل بندش چند جاده و سرک را در پی دارد.

پس از حملات مسلحانه در چهار راهی عبدالحق شهید یکی از جاده های پر ازدحام شهر کابل واقع شش درک به روی ترافیک مسدود شده است.

باشندگان شهر کابل میگویند دولت نمی تواند با بند کردن جاده ها امنیت را در این شهر تامین کند.

دو تن از باشندگان شهر کابل در این مورد میگوید "بطور مثال یک راه در شش درک بند شده است، این راه حل مشکلات امنیتی شده نمی تواند، ما فکر میکنیم که دولت باید سر راه حل دیگری فکر کند"

تازه ترین حملات مسلحانه و راکتی به روز سه شنبه در نقاط مختلف شهر کابل رخ داد که در چهار راهی عبدالحق شهید حملات مسلحانه میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین حدود ٢۰ ساعت ادامه یافت.

این حملات پس از وارد شدن یک گروه شش نفری به یک ساختمان تازه اعمار شده در چهار راهی عبدالحق شهید، ساعت یک و نیم روز سه شنبه آغاز شد و تا ساعت نه صبح روز چهار شنبه ادامه یافت.

مسؤلیت این حملات مسلحانه را طالبان بدوش گرفتند.

XS
SM
MD
LG