لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ ویژه برای قضیۀ کابل بانک


وزیر مالیه افغانستان میگوید برای حل قضیه کابل بانک یک محکمه اختصاصی باید هرچه زودتر ایجاد شود شود.

حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان که امروز در اجلاس عمومی ولسی جرگه در مورد آخرین پیشرفت ها در مورد قضیه کابل بانک معلومات میداد میگوید حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حکم ایجاد یک محکمه اختصاصی را حدود دو ماه قبل صادر کرده است.

وزیر مالیه همچنان میگوید این محکمه باید قبل از برگزاری کنفرانس توکیو کارش را آغاز کند.

او گفت "قبل از کنفرانس توکیو آی ام اف راپور خود را در مورد برنامه که با ما به امضا رسانده خوهند داد، چگونگی این راپور که مثبت باشد و یا منفی تاثیرات مستقیم خود را بالای نتایچ دست آورد کنفرانس توکیو دارد، در این جا بزرگترین موضوع این است که آیا به تاریخی که در حکم جناب رئیس جمهور است، ۱۵ ماه جوزا، کسانی که قرضدارند اند و پول نپرداخته اند به محاکمه کشانده میشوند یا نمی شوند ،توقوع ما این است که در ده روزی که باقی مانده این دیوان ایجاد شود."

در اجلاس امروز ولسی جرگه همچنان نورالله دلاوری رئیس دی افغانستان بانک و عبدالحمید محبی مدیر تصفیه کابل بانک برای دادن معومات در مورد قضیه کابل بانک فراخوانده شده بودند.

عبدالحمید محبی مدیر تفصیه کابل بانک میگوید طی یک و نیم ماه گذشته حدود شانزده ملیون دالر قروض کابل بانک را حصول کرده اند.

او میگوید از اوایل بحرانی شدن کابل بانک تا کنون بیش از یک صد ملیون دالر قرضه های کابل بانک حصول شده و بر علاوه این پول که بصورت نقد حصول شده، ویلاها و جایداد های که از پول کابل بانک خریداری شده در تصرف کمیته تفصیه کابل بانک قرار دارد که قرار است به فروش برسد.

او می گوید این ملکیت ها شامل جایدادهای است که در دوبی و همچنان در داخل کشور خریداری شده است مانند گلبهار تاور، شرکت گاز گروپ، شرکت هوایی پامیر شهرک استقلال و زمین های خریداری شده در نقاط مختلف کشور .

مدیر تصفیه کابل بانک همچنان از شماری از سهم داران کابل بانک که تا هنوز قرضه های خود را نپرداخته اند نام برد.

به گفته اقای محبی خلیل الله فروزی نیز از جمله سهمداران کابل بانک است که تا هنوز قروض کابل بانک را نپرداخته است.

در این حال نورالله دلاوری رئیس دی افغانستان بانک در این اجلاس ولسی جرگه گفت تا کنون از پول دولت برای تصفیه حسابات کابل بانک حدود هشت صد و سی و پنج ملیون دالر به مصرف رسیده است.

با این حال پاسخ مسوولین تفصیه کابل بانک و رئیس دی افغانستان بانک برای اعضای ولسی جرگه قناعت بخش نموده و در اخیر اجلاس امروز فیصله شد تا وکلا موضوع استیضاح رئیس دی افغانستان بانک را مورد بررسی قرار دهند.

عبدالروف ابراهیم رئیس ولسی جرگه گفت در صورتیکه ۲۰ در صد وکلا در ولسی جرگه امضای خود را در اختیار هئیت اداری قرار دهند موضوع اسیضاح رئیس دی افغانسنان بانک را شامل اجندای بعدی جلسات خواهند کرد.

همچنان برخی وکلا میگوید عدم نظارت درست دی افغانستان بانک از بانک های خصوصی و قضیه کابل بانک مردم را نسبت به عملکرد سایر بانک های خصوصی افغانستان بی باور ساخته و کارکرد این بانک ها را زیرسوال برده است.

XS
SM
MD
LG