لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش بانک مرکزی افغانستان برای واپس گیری سرمایه های کابل بانک


مسوولین بانک مرکزی افغانستان می گویند که تاکنون 129 میلیون دالر از مقروضین کابل بانک واپس گرفته شده است و تلاش برای به دست آوردن صد ها میلیون دالر دیگر از سرمایه های بانک یاد شده ادامه دارد.

نورالله دلاوری، رییس بانک افغانستان گفت که شماری از قرضه گیرندگان کابل بانک به اخذ قرضه ای این بانک اعتراف کرده اند که مقدار این قروض به 235 میلیون دالر بالغ می شود.

رییس بانک مرکزی افغانستان گفت که شماری از سرمایه های دیگر این بانک از جمله املاک شماری از سهم داران در کشور های خارجی نیز به فروش رسیده و به خزانۀ بانک پرداخته خواهد.

او اضافه کرد که حکومت افغانستان در صورت دریافت قروض در زمان تعیین شده، مقروضین را از پرداخت سود بانکی معاف خواهد کرد.

به اساس ارقام ارایه شده تا کنون جمعاً مبلغ ۵۵۳ میلیون دالر قروض کابل بانک حصول شده است، اما 410 میلیون دالر سرمایۀ این بانک تا هنوز هم نا پدید می باشد.

افغانستان بانک می گوید که برای رسیدگی به قضایای مرتبط با بحران کابل بانک، یک محکمه ویژه نیز ایجاد شده است.

XS
SM
MD
LG