لینک های دسترسی

Breaking News

کمرنگ بودن بازار طلافروشان کابل


فروش طلا در بازارهای کابل از رونق افتاده است

حاجی صبور طلا فروش در قاضی پلازا واقع مکرریان سوم میگوید که "کار و بار عمومی کم است، همی دقیقه هیچ کسی در مارکیت نیست،‌ باور کن در سال های دیگر در روز های عید سر ما نوبت نبود‌ از دست مشتری، اما حالا بیکار استیم."

طلا فروشان میگویند که کم شدن فروشات عایدات شانرا نیز نسبت به گذشته کاهش داده است.

رامین یکی از طلا فروشان شهر کابل می گوید "نسبت به سال های گذشته تقریبا هفتاد فیصد فروشات ما و همچنان عایدات ما کمتر شده است."

این طلا فروشان همچنان می گویند روز های قبل از عید، در سال های قبل پردرآمد ترین روز های سال برای آنان بود، و اما در سال جاری که صرف چند روز دیگر به عید سعید قربان باقی مانده است هیچ افزایشی در میزان فروشات شان رخ نداده است.

به باورطلا فروشان ادامه جنگ، نبود امنیت و کاراز عوامل اساسی کم شدن کار و تجارت شان می باشد.

حفیظ الله فیضان طلا فروش دیگری در این مورد می گوید " امسال کار های ما ۷۵ در صد پایین آمده، هیچ فروش نیست، ‌فروش بند است، وضعیت امنیتی خراب است، پیسه نیست،‌ مردم می ترسند،‌ روزانه ما ده در صد فروش میکنیم اما نود در صد مردم طلای کهنه را می آورند و به ما می فروشند، چون آنها خارج می روند."

خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع با تایید گفته های این طلا فروشان می گوید که در کار و تجارت در مارکیت های افغانستان سی الی سی و شش در صد در کل کاهش به عمل آمده است.

وی می گوید نه تنها اینکه خرید اجناس لکس کم شده بلکه در مجموع مواد خوراکه و تمام چیزها از سی الی سی و شش در صد کاهش پیدا کرده، هم تجارت و هم کار و بار، تقاضای خرید بیخی در بازار نیست.

آقای الکوزی می گوید عدم اطمنان از آینده،‌ نبود مصونیت برای تاجران و سرمایه گذاران و افزایش چالش های امنیتی باعث فرار سرمایه و کم شدن سرمایه گذاری ها از افغانستان شده که به گفته وی این مساله منجر به افزایش بیکاری نیز شده و قدرت خرید مردم در نتیجه پایین آمده است.

آقای الکوزی همچنان خروج نیروهای خارجی از افغانستان، افزایش فقر و بیکاری را از علت های دیگر پایین آمدن قدرت خرید در بازار های کشور می داند.

XS
SM
MD
LG