لینک های دسترسی

آماده گی های نهایی برای برگزاری لویه جرگه در کابل


صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون تدارک لویه جرگه

کمیسیون تدارک لویه جرگه در افغانستان می گوید که ورود اعضای اشتراک کننده یی این جرگه از ولایات به کابل آغاز گردیده است.

صفیه صدیقی سخنگوی این کمیسیون دریک کنفرانس خبری درکابل به خبرنگاران گفت که حدود پنجصد تن از اعضای جرگه که یک صد تن آنان را زنان تشکیل می دهند، وارد کابل گردیده و قرار است در روز های آینده بیشتر از دوهزار اشتراک کننده یی این نشست بزرگ، درکابل گردهم بیایند.

وی به ادامه افزود: " جرگه در زمان معین آن یعنی به تاریخ بیست و پنجم عقرب دایر می شود، اجندای مشخص آن بحث درمورد سند همکاری های استراتیژیک افغانستان و ایالات متحده است، مسئله دومی که دراین جرگه بحث می شود، موضوع صلح است که چی میکانیزمی به هدف آوردن صلح در کشور به اجرا گذاشته شود. "

درحالی که از تدارک برای برگزاری جرگه سخن زده می شود، اخباری از جنگ و تلفات افراد نیز منتشر شده است.

به روز شنبه در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت لغمان شش تن به شمول یک زن کشته شدند. همچنان افراد مسلح در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز یک بزرگ قومی را به ضرب گلوله از پا در آورده اند.

پنج نفر در هرات نیز در نتیجه انفجار یک بم که دریک بایسکیل تعبیه شده بود، زخمی شدند و یک سرباز ناتو در جنوب افغانستان در نتیجه یک انفجار کشته شده است.

XS
SM
MD
LG