لینک های دسترسی

انکشافات تازه در لویه جرگۀ عنعنوی


انکشافات تازه در لویه جرگۀ عنعنوی

کمیته های چهل گانۀ لویه جرگۀ عنعنوی در کابل، امروز جمعه نیز بحث های شان را در رابطه سند ستراتیژیک افغانستان و ایالات متحده و موجودیت پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان، ادامه دادند.

شماری از شرکت کنندگان لویه جرگه بدین نظر اند که اگر ایالات متحدۀ امریکا میخواهد معاهدۀ ستراتیژیک را با افغانستان به امضأ برساند، باید کشور های همسایه، به خصوص پاکستان را، وادارد تا در مسایل داخلی افغانستان مداخله ننمایند.

از سوی دیگر، صفیه صدیقی سخنگوی لویه جرگۀ عنعنوی راجع به فیصله های احتمالی اعضای لویه جرگه، گفت:

"در افغانستان هر معاهده، قرارداد، پیمان و اعلامیه هرچیزیکه به امضا می رسد،خلاف دین مقدس اسلام و خلاف ارزش های دینی ما هرگز بوده نمی تواند، هرگز بوده نمی تواند."

از طرف دیگر، زنان شرکت کننده در لویه جرگۀ عنعنوی میگویند، سهم آنها در جرگه کمتر بوده و نمیتوانند خواسته های شان را مطرح سازند.

XS
SM
MD
LG