لینک های دسترسی

Breaking News

کمربند های امنیتی شهر کابل - مفید یا مشکل آفرین؟


کابل، پایتخت افغانستان، از فراز بلندی ها شهر زیبایی جلوه میکند، اما دل این شهر پر از ناهنجاری ها است .

تقریباً در هرجاده و کوچه، کمر بند های امنیتی برپا شده است، مگر با این همه، هر از گاهی رویداد های ناگوار امنیتی اتفاق می افتد.

نهاد های امنیتی افغانستان برای جلوگیری از رویداد های هراس افگنی و جنایی، کمربند هایی را بنام "رینگ آف استیل" یا کمر بند فولادی را بر جاده های شهر افراز کرده اند.

به باور برخی از باشندگان شهر، تا کنون کمربندهای امنیتی در کابل، دست آورد چشمگیری نداشته اند جز ترافیک سنگین و ایجاد ازدحام.

دوست محمد، یک تکسی ران، میگوید که نیرو های امنیتی بدون آن که به تلاشی بپردازند، فقط باعث رکود و بطی شدن تردد وسایط نقلیه میشوند.

هرچند نهاد های امنیتی آمار دقیق سربازان جابه جا شده در کمربند های امنیتی را نمی دهند، اما به گونۀ أوسط در هر کمربند امنیتی، کم و بیش پنج سرباز پولیس به چشم می خورند .

فریدون عبیدی، رئیس تحقیقات جنایی کابل، میگوید که کمربند های امنیتی در جلوگیری از واقعات دهشت افگنی و نیز فعالیت های جنایی، تا کنون مؤثر ثابت شده است.

چیزی که برای بهبود امنیت کابل بسیار اثر گذار پنداشته می شود، ایجاد گشت های سیار و تقویت دروازه های ورودی این شهر و افزایش نظارت بر راه های فرعی منتهی به کابل است.

XS
SM
MD
LG