لینک های دسترسی

Breaking News

پارک صنعتی کندهار در آستانۀ سقوط


کندهار به ۱۵۰ میگاوات برق نیاز دارد، اما تنها ۱۳ میگاوات برق دارد

ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی یا USAID در سلسلۀ پروژه های کوتاه مدت اقتصادی و ترغیب سرمایه گذاری در پارک صنعتی ولایت کندهار، دیزل جنراتور هایی را نصب کرده بود که توان تولید ۲۸ میگاوات برق را داشت.

این جنراتور ها اکنون فقط سه تا چهار میگاوات برق تولید می کند و صنعت کاران این پارک ادعا دارند که از جمع ۱۲۸ فابریکه این پارک به دلیل نبود انرژی ۸۴ آن مسدود شده است.

فیض الحق مشکانی، معاون اتحادیه صنعت کاران کندهار می گوید که اگر این حالت ادامه یابد، تمام فابریکه های تولیدی در این پارک در جریان یک ماه مسدود خواهد شد.

آقای مشکانی افزود که مسدود شدن این فابریکه ها تأثیر منفی را بر وضعیت اقتصادی برجا خواهد گذاشت و در حدود ۶۰۰۰ نفر کار شان را از دست خواهند داد.

در این حال انجینر محمد رسول، مسوول شرکت برشنا ولایت کندهار می گوید که ادارۀ ایالات متحده برای انکشاف بین المللی تا اخیر سال ۲۰۱۴این جنراتور ها را تمویل می کرد.

او می گوید که اکنون پرزه جات این جنراتور ها استهلاک شده و شرکت برشنا نیز برای ترمیم یا تعویض آن در آمد کافی در دسترس ندارد، بدین ملحوظ این جنراتور ها روزانه فقط سه تا چهار میگاوات برق به فابریکه ها توزیع می کند.

با اینحال به گفتۀ آقای مشکانی اگر به شرکت برشنا اطمینان داده شود که پول صرفیۀ برق مصرف جنراتور ها را مرفوع می سازد، شرکت یاد شده شاید سهولت هایی را مهیا سازد. او افزود که با صنعت کاران در مورد تعیین نرخ صرفیه برق مصروف کار است.

در حال حاضر کندهار به ۱۵۰ میگاوات انرژی برق نیاز دارد، اما تنها ۱۳ میگاوات برق در آن ولایت تولید می شود که ۱۰ میگاوات آن از بند برق کجکی و سه میگاوات دیگر از دیزل جنراتور ها تامین می شود.

حاجی رحم الدین رئیس اتحادیۀ متشبثین خصوصی افغانستان می گوید که به مشکل بیکاری و مسدود شدن فابریکه ها که تأثیر بسیار منفی بر اقتصاد این ولایت به جا خواهد گذاشت، باید هم ادارۀ محلی و هم دولت مرکزی هر چه زودتر رسیدگی کنند.

صنعت کاران به این باور اند که اگر در این راستا توجه صورت نگیرد مشکلات اقتصادی، بی کاری و امنیتی در این ولایت چند برابر خواهد شد و زمینه را برای ناامنی مهیا خواهد ساخت.

XS
SM
MD
LG