لینک های دسترسی

Breaking News

کار باز سازی محبس ولایت قندهار به شدت ادامه دارد


کار باز سازی محبس ولایت قندهار به شدت ادامه دارد

به کمک مالی کشور کانادا، کار عمرانی و بازسازی محبس سرپوزه ولایت قندهار به سرعت جریان دارد. در مراسم که امروز در محبس مرکزی ولایت قندهار برگذار گردیده بود، یکی از ساختمان های ترمیم شده محبس به بهره برداری سپرده شد.

انجینر عبدالطیف آشنا، معاون مقام ولایت قندهار گفت: "این تعمیر مطابق به تمام اصول و قوانین بین المللی ساخته شده است. مصرف آن یکصد و شصت و پنج هزار دالر بالغ شده و از طرف تیم بازسازی ولایتی کشور کانادا در قندهار اعمار گردیده است."

به قول معاون والی ولایت قندهار، درین تعمیر یک باب مسجد، محل وضو و تشناب های عصری و سایر ضروریات دیگر نیز اعمار گردیده است.

در محبس قندهار برای بازدیدکنندگان محل ملاقات نیز ساخته شده است که در یک وقت شصت تن میتوانند که با اعضای فامیل های خود ملاقات نمایند.

مسوولین محبس ولایت قندهار میگویند، کار بازسازی تعمیر سیاسی نیز ادامه دارد و در هر تعمیر برای محبوسین مسجدی ساخته شده است.

به قول معاون مقام ولایت قندهار، دولت و اداره ولایت قندهار تلاش دارد که کورس های حرفه یی را نیز برای محبوسین انکشاف دهد که فعلا از طرف مقام ولایت قندهار ۶۵ پایه ماشین های خیاطی و ویلدنگ کاری فراهم گردیده است.

این محبس دارای یک کتاب خانه و یک کلینیک صحی نیز است.

انجینر لطیف آشنا، معاون مقام ولایت قندهار همچنان میگوید، "امروز ما شاهد افتتاح کلینک صحی نیز در صحن محبس بودیم و این کلینک از لحاظ ادویه و تجهیزات تکمیل میباشد."

مسوولین محبس ولایت قندهار میگویند، در نظر دارند که در آینده یک باب مکتب و اطاق های ملاقات فامیل ها در صحن زندان ساخته شود.

از طرف دیگر، به ده تن از پولیس این محبس که توسط نیرو های کانادایی آموزش مسلکی برای دیده بودند، اسناد فراغت داده شد.

جنرال غلام دستگیر مهیار، قوماندان محبس ولایت قندهار میگوید: "برای پولیس محبس دروس مسلکی محابس و طرز برخورد با محبوسین، طبق قوانین حقوق بشر، تدریس میگردد، و پروسه آموزش پولیس هنوز هم ادامه دارد."

در محبس ولایت قندهار فعلا یک هزار و پنجاه نفر حبس اند که از آن جمله ۳۷۰ تن شان زندانیان سیاسی، ۱۳ تن شان زنان و متباقی محبوسین جنایی میباشند.

XS
SM
MD
LG