لینک های دسترسی

Breaking News

رئیس اطلاعات وفرهنگ کندهار دریک حمله زخمی شد


رییس اطلاعات وفرهنگ کندهار از طرف فراد مسلح موتر سایکل سوار در مرکز شهر کندهار مورد حمله قرار گرفت

حضرت ولی هوتک صبح امروز هنگامیکه از خانه به طرف دفترش میرفت مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت.

صمیم خپلواک سخنگوی والی کندهار زخمی شدن هوتک را تایید کرده است.

پولیس کندهار میگوید که افراد مسلح موتر سایکل سوار هنگامیکه رئیس اطلاعات وفرهنگ با موترش به طرف دفتر روان بود ،او را در مرکز کندهار مورد حمله قرار دادند.

به گفته پولیس،رئیس اطلاعات وفرهنگ درنتیجه این حمله مسلحانه به شدت زخمی شده است.

داکتران شفاخانه میرویس کندهار به صدای امریکا گفتند که حضرت ولی هوتک از ناحیه دست وشانه زخمی شده است واکنون در شفاخانه تحت تداوی قرار دارد.

داکتران شفاخانه میرویس میگویند که وضعیت صحی هوتک بهتر است.

پولیس کندهار تحقیقات دراین مورد را آغاز کرده است.

قبل از این عبدالمجید بابی رئیس قبلی ریاست اطلاعات وفرهنگ کندهار نیز دریک کمین افراد مسلح کشته شد.

مسوولیت این حمله را تا حال فرد یا گروهی به عهده نگرفته است.

XS
SM
MD
LG