لینک های دسترسی

کرزی امضاء می کند، وقت می خواهد


کرزی زمان امضای موافقتنامه را مشخص نساخته است
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان به روز یکشنبه در یک نشست چندین ساعته با شماری از خبرنگاران در ارگ ریاست جمهوری بر مسائل مختلف صحبت کرد.

آقای کرزی با برشمردن دلایل تاخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی دوجانبه با ایالات متحده امریکا گفت که افغانها تحت فشارهای شدید روانی قرار گرفته اند تا این سند، بزودی امضا شود. رئیس جمهور افغانستان گفته است که تهدیدهای چون بروز جنگ داخلی و سقوط دولت افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی، بخشی از تبلیغاتی است که هدف آن وادار ساختن او به امضای بدون درنگ موافقتنامه امنیتی است.

رئیس جمهورکرزی گفت او مخالف مندرجات موافقتنامه امنیتی نیست اما برای تامین بهتر منافع کشورش، به وقت نیاز دارد. در حالی که مقام های امریکایی و ناتو بر امضا هرچه زودتر این سند تاکید می ورزند، آقای کرزی مشخص نساخت که چی زمانی او این کار را انجام خواهد داد.

اگر چه متن موافقتنامه امنیتی نهایی شده و لویه جرگه مشورتی هم آنرا تایید کرد، اما مقام ها در ارگ گفتند که رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان به روز یکشنبه با مقام های امریکایی در باره شرایط امضاء آن صحبت کرد.

در نشست توضیحی رئیس جمهور کرزی به خبرنگاران اجازه ثبت صدا و تصویر داده نشده بود و حتا در بخشی از آن نوشتن نوت هم ممنوع اعلان گردید.

آغاز عملی برنامه صلح با طالبان به کمک امریکا، یکی از دو شرط رئیس جمهور کرزی برای امضای موافقتنامه امنیتی دوجانبه است. آقای کرزی گفت صلح با طالبان "بیشتر در توان امریکا و کمتر در توان پاکستان است".

توافق ایران

بیشتر دولت های جهان، بشمول کشورهای منطقه، از موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا حمایت کرده اند بجز از جمهوری اسلامی ایران که گفته است با حضور بلند مدت نظامیان امریکایی در همسایگی اش مخالفت دارد.

رئیس جمهور کرزی اما گفت در جریان سفر اخیراش به تهران، رضایت مشروط حکومت ایران را در این خصوص جلب نمود.

به گفتهء آقای کرزی جمهوری اسلامی ایران از موجودیت پایگاهای طیاره های بدون پیلوت امریکایی (دروون) و تجسس مکالمات از سوی سازمان های استخباراتی امریکا در افغانستان، نگران است.

ایران در دسامبر سال ۲۰۱۱ یک طیاره ای بدون پیلوت نوع RQ-170 را به نمایش گذاشت که به گفتهء مقام های ایرانی از سوی نیروهای هوایی آن کشور در نزدیک مرز با افغانستان سقوط داده شده بود.

این در حالی است که واشنگتن همواره بر عدم استفاده از قلمرو افغانستان برای مداخلت در امور دیگر کشورها، تاکید ورزیده است. این اطمینان در متن موافقتنامه امنیتی دوجانبه هم گنجانیده شده است.
XS
SM
MD
LG