لینک های دسترسی

Breaking News

وضع دوبارۀ قیودات در کشمیر تحت کنترول هند


تنش ها در سراسر کشمیر هند باعث شد تا مقامات قیودات را یک بار دیگر در منطقه وضع نمایند، که از اثر تظاهرات چندین هفتۀ نافذ شده بود.

تنش ها در در سراسر کشمیر هند باعث شد تا مقامات قیودات را یک بار دیگر در منطقه وضع نمایند، که از اثر تظاهرات چندین هفتۀ نافذ شده بود.

مقامات بروز جمعه قیودات را مؤقتاً رفع نموده بودند، تا شهروندان بتوانند از جشن شب معراج تجلیل بعمل آورند.

قیودات برخلاف معیاد زمانی قبل از روز شنبه دوباره بعد از آن نافذ گردید که تنش ها میان پولیس و مظاهره کنندگان در سرینگر آغاز گردید.

آن خشونت که پرتاب سنگ از سوی مظاهره کنندگان و استفاده از دنده ها توسط پولیس را در بر داشت ، متعاقب یک راهپیمائی صلح آمیز اوایل روز در سراسر سرینگر ، صورت گرفت. میرواعظ عمر فاروق رهبر جدائی طلبان ، هزاران مظاهره کنندۀ ضد هندی را رهبری مینمود که متقاضی آزادی اند.

پولیس هند و قوتهای شبه نظامی تلاش نمودند تا خشونت های تازۀ مظاهره کنندگان را در جاده های سراسر وادی کشمیر تحت کنترول دربیاورند که حداقل ۱۵ کشته برجا گذاشت.

XS
SM
MD
LG