لینک های دسترسی

Breaking News

ستراوس کان رها شد!


ستراوس کان رها شد!

یک قاضی شهر نیویارک، دامینیک ستراوس کان رئیس سابق صندوق بین المللی وجهی را که در ارتباط با اتهام تجاوز جنسی بر یک خدمۀ هوتل دستگیر شده بود، روز جمعه بدون کدام ضمانت و یا نظارت در خانه، رها نمود.

محکمه پس از آن تصمیم به رهایی آقای ستراوس کان گرفت که سارنوالان سؤالاتی را در بارۀ اعتبار بر زن مدعی، برانگیختند.

ستراوس کان تا حال از اتهامات بری الذمه اعلام نگردیده و سارنوالان میگویند که قضیه را پیگیری خواهند کرد.

پاسپورت ستراوس کان به وی برگشتانده نشد، و بدین دلیل وی نمیتواند به کشورش فرانسه برگردد.

XS
SM
MD
LG