لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش به تعدیل قانون کار در افغانستان


تلاش به تعدیل قانون کار در افغانستان

در حالی که بیکاری در افغانستان از مشکلات عمده مردم به شمار می رود، وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید نواقص و کاستی هایی در قانون کار وجود دارد که باید برطرف شود.

آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان می گوید به خاطر برطرف کردن این نواقص تغییراتی را در قانون کار وارد می کنند.

خانم افضلی به روز یکشنبه در ورکشاپ مشورتی که به خاطر وارد کردن برخی تغییرات در قانون کار راه اندازی شده بود گفت در بعضی موارد مشکلاتی است که با معیارهای بین المللی مطابقت ندارد و یا تطبیق آن سبب مشکلات می شود، این ورکشاپ به خاطری دایر شده است تا بتوانیم نواقصی که در قانون کار وجود دارد، اصلاح شود.

به گفتۀ وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان شرکت کننده گان ورکشاپ نظریاتی را به خاطر بهبود در قانون کار ارایه می کنند تا در تغیراتی که در قانون کار وارد می شود از آن استفاده شود.

این ورکشاب به همکاری سازمان بین المللی کار دایر شده بود.

تلاش ها به خاطر وارد کردن تغیر در قانون کار در حالی صورت می گیرد که هنوز هم قانون موجود به صورت درست عملی نشده است و بیکاری و کارهای شاقه که شماری زیادی از اطفال به آن مصروف اند نگرانی هایی را به بار آورده است.

به گفتۀ کارشناسان اگر قانون کار در کشور عملی شود امکان دارد، جلو بیکاری و به خصوص کار های شاقه که بخشی از آن را اطفال زیر سن هژده سال انجام می دهند گرفته شود.

به اساس ارقامی که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان ارایه می کند، درحال حاضر دو میلیون افغان در این کشور بیکار بوده و با فقر دست و گریبان اند.

XS
SM
MD
LG